Szkolenia dla wolontariuszy i osób zajmujących się osobami wymagającymi stałej pomocy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego organizuje szkolenia stacjonarne lub przez internet. To dobre rozwiązanie dla opiekunów i wolontariuszy, którzy zajmują się osobami wymagających na co dzień wsparcia i stałej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowaną pielęgniarkę z przygotowaniem pedagogicznym.  Terminy spotkań w tym miesiącu.

Cześć większego projektu

Bezpłatne szkolenia są częścią realizowanego przez Urząd Marszałkowski unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Organizowane przez ROPS spotkania przeznaczone są w szczególności do opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej.  W październiku zaplanowano trzy spotkania – jedno stacjonarne (26 października 2022)  oraz dwa online (18 i 27 października 2022).

Szkolenia w modelowym mieszkaniu

Zajęcia stacjonarne są organizowane w specjalnie zaprojektowanym modelowym mieszkaniu przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. Jego wnętrza przystosowane są do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, dysfunkcją wzroku, zmagających się z demencją lub chorobą Alzheimera. Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z zabudową kuchni zaprojektowaną dla różnych typów ograniczenia sprawności, z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie dostosowania łazienki na potrzeby osoby niesamodzielnej, z prawidłową ergonomią otoczenia podopiecznego.

Do szkoleń stosowany jest manekin geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczestnicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, profilaktyki przeciwodleżynowe, pomiaru poziomu cukru i innych parametrów życiowych. Manekin wykorzystywany jest do nauki przenoszenia osoby zależnej, karmienia różnymi metodami (na przykład sonda, zgłębnik żołądkowy) czy zastosowania pozycji ułożeniowych.

Wiedza o szkoleniach przewlekłych

W trakcie 8-godzinnego szkolenia przekazywana jest również podstawowa wiedza w zakresie schorzeń przewlekłych i ich skutków dla zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowania czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zminimalizować ryzyko upadków podopiecznych (dostosowanie środowiska domowego, zalecane obuwie, zasady pomocy po upadku) oraz zapoznają się z zasadami wykorzystania produktów leczniczych.

Podczas szkolenia pokazywany jest sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobie zależnej, w tym fotel geriatryczny, udogodnienia przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.

Zakres przekazywanej wiedzy w czasie szkoleń dopasowywany jest do potrzeb opiekunów tak, aby zmniejszyć ich obawy związane z opieką nad osoba niepełnosprawną.

Zapisy na szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 91 42 53 655. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://dobrewsparcie.wzp.pl

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku miejsc, zostanie zaproponowany kolejny wolny termin.

  • Najbliższe szkolenie odbędzie się 26 października 2022 r. godz. 09.00 – 15.00.

Pozostałe informacje o szkoleniach

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dla osób przyjezdnych przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości kosztów komunikacji publicznej.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie swojej firmy / jednostki pod warunkiem zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarnych i organizacyjnych. W tym celu należy się skontaktować pod nr telefonu: 91 42 53 655.

Podczas pandemii koronawirusa szkolenia odbywają się w reżimie sanitarnym: mała liczba uczestników, zachowanie zaleconego dystansu społecznego i pomiar temperatury ciała. W czasie szkolenia uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

Program-szkolenia-dla-opiekunow-osob-niesamodzielnych

Szkolenia online

ROPS zaprasza do udziału w cyklicznie realizowanych spotkaniach on-line. W październiku zaplanowano dwa spotkania „Nietrzymanie moczu – problem zdrowotny, higieniczny, społeczny. Jak można pomóc? (18.10.2022 godz. 10.00) oraz „Asertywność”  (27.10.2022 godz. 11.00 ).

Szczegóły: https://dobrewsparcie.wzp.pl/spotkania-on-line/

Finansowanie szkoleń

Szkolenia odbywają się w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu (RPO WZ)  „Region Dobrego Wsparcia”, który ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

szkolenia ROPS
Fot. UM WZ
szkolenia ROPS
Fot. UM WZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl