Dyrektor Opery na Zamku wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Szczecin

12:30
Jacek Jekiel wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
Fot. Marek Popowski

Walne Zebranie Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów ponownie powierzyło dyrektorowi Opery na Zamku w Szczecinie Jackowi Jekielowi stanowisko wiceprezesa Zarządu. Prezesem na kolejną kadencję ponownie wybrany został Paweł Wiktor Szkotak


Podczas zebrania podjęto m.in. uchwałę o wyrażeniu poparcia dla projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz wezwanie do organizatorów instytucji artystycznych, by podtrzymali wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji na kolejny rok.

Dyskutowano także m.in. o przepisach dotyczących wynagradzania pracowników artystycznych i nieartystycznych.

Celem Stowarzyszenia jest lobbowanie na rzecz teatru w środowiskach rządowych, parlamentarnych, samorządowych. Oprócz tego prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej. W ostatnich latach Stowarzyszenie poświęciło również wiele uwagi infrastrukturze polskich obiektów teatralnych.

/Źródło: Opera na Zamku/