Chanukowa świeca w gabinecie marszałka

Szczecin

21:02

Wczoraj rozpoczęło się jedno z najradośniejszych świąt dla społeczności żydowskiej. Przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie zapalili pierwszą chanukową świecę w oknie gabinetu marszałka Olgierda Geblewicza na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Chanuka, nazywane również świętem świateł, rozpoczęło się wczoraj wieczorem a zakończy wraz z zachodem słońca, 10 grudnia 2018 roku. Zgodnie z tradycją świeca umiejscawiana jest przy oknie i ma symbolizować poszanowanie tradycji, pokoju i wolności. – Pomorze Zachodnie jest regionem różnorodnym, bogatym kulturowo i religijnie. Zależy nam na
podkreślaniu naszego szacunku i otwartości do różnych kultur i religii – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Źródło:WZP