DK20 w Śmiadowie przebudowana

Śmiadowo

19:54

Zakończyła się przebudowa drogi krajowej nr 20 w rejonie miejscowości Śmiadowo. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości 1,3 km przy jeziorze Śmiadowo i w samej miejscowości Śmiadowo. Przed przebudową, droga miała nawierzchnię z kostki kamiennej, pochodzącej jeszcze z lat 30 ubiegłego wieku. Zastąpiła ją nowa nawierzchnia bitumiczna zapewniająca nośność 11,5 ton/oś – zgodną ze współczesnymi standardami. Powstała również kanalizacja zapewniająca właściwe odprowadzenie wód opadowych z drogi. W samym Śmiadowie zbudowano chodniki, a na wjeździe do miejscowości od strony Szczecinka pojawiła się wyspa spowalniająca ruch.

Prace rozpoczęto wiosną tego roku. Inwestycję zrealizowała firma Colas za kwotę niemal 7 milionów złotych.

Źródło:GDDKiA