Most w Siekierkach nową atrakcją turystyczną?

Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w odległości 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wokół jego 785 metrową konstrukcji rozciągają się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, część transgranicznego kompleksu przyrodniczego, położonego wzdłuż koryta Odry, znanego po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objęte są ochroną siedliskową i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

Pod względem wartości przyrodniczych to ostatni taki obszar w Europie, gdzie na tak dużym obszarze naturalne fluktuacje poziomu rzeki nie są regulowane sztucznie, a gospodarka człowieka ma wiele z charakteru ekstensywnego, koegzystującego z otaczającą ją naturą. Obecnie most jest nieużywany i obowiązuje na nim zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych.

Tu występuje ponad 170 unikalnych gatunków ptaków, tu polują bieliki, to miejsce lęgowe wielu gatunków. To Polska Amazonka, najmniej zmieniona dolina rzeczna w Europie. Tu przyroda rządzi się swoimi prawami. Nasi goście z Wielkiej Brytanii podkreślają że w ciągu całego życia, nie widzieli tylu gatunków ptaków jak podczas kilku wizyt na terenie naszego parku. To olbrzymi atut turystyczny, który z pewnością przyciągnie pasjonatów ptactwa i podróżników z Europy – wyjaśniała Dorota Janicka dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Rewitalizacja mostu to szansa na stworzenie wyjątkowej na skalę europejską atrakcji turystycznej, łączącej funkcję komunikacyjną i widokową, która przyciągnie do naszego województwa tysiące turystów, zwłaszcza z terenu Polski i Niemiec. Most został zgłoszony jako element łączący polskie i niemieckie szlaki rowerowe do proponowanej systemowej trasy rowerowej województwa zachodniopomorskiego „Tysiąca Jezior”. Udostępnienie mostu turystom pozwoli na obcowanie z dziką przyrodą i podziwianie niezwykłych, naturalnych krajobrazów. Uczestnicy konferencji prasowej podpisali list intencyjny lokalnego partnerstwa w sprawie współpracy przy podnoszeniu estetyki krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Starania, aby nieczynny most Siekierki – Neurüdnitz przywrócić do życia, jako połączenie pieszo-rowerowe szlaków turystycznych niemieckich i polskich, czynione są od 2004 roku. Teraz projekt będzie realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Gminą Cedynia oraz stroną niemiecką, reprezentowaną przez urząd Barnim-Oderbruch.

Koszt inwestycji szacuje się na ok. 6 milionów złotych, a jej przeprowadzenie ma być możliwe dzięki wsparciu ze środków programu Współpracy Terytorialnej Interreg VA. Aby inwestycja mogła ruszyć, musi powstać dokumentacja projektowa (koszt ok 200 tys. zł),. Niezbędne jest również uregulowanie kwestii prawnych. Gmina Cedynia musi przejąć most od PKP S.A. Następnie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, jako inwestor, otrzyma od właściciela mostu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Po przeprowadzeniu prac, Gmina Cedynia przejmie obowiązki właścicielskie, włącznie z utrzymaniem trwałości projektu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego