Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

09:45
Tydzień ofiar przestępstw 2016

6115.jpg

Informacji prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, a także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” obchodzony jest od 2000 r. w związku z przypadającym na 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Porady będą udzielane w Stowarzyszeniu „SOS” dla Rodziny przy ul. Energetyków 10 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00. W województwie zachodniopomorskim zostaną zorganizowane również dodatkowe dyżury specjalistów.

Informacja o akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyżury prokuratorów

Dyżury radców prawnych

Dyżury policjantów

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie