Kolejny etap rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich: od Łubowa do Bornego Sulinowa

Most kolejowy nad Piławą koło Bornego Sulinowa zostanie wyremontowany. Będzie przez niego przebiegała rowerowa Trasa Pojezierzy Zachodnich, która w tym miejscu zostanie poprowadzona nasypem kolejowym.

ZZDW przygotowuje kolejny przetarg na budowę łącznie 9,5 kilometrów trasy rowerowej, która będzie zaczynać się w Łubowie, a kończyć w Bornem Sulinowie. Ogłoszenie przetargu planowane jest latem.

Odcinek pomiędzy kolonią Rakowo a Łubowem zostanie poprowadzony po drodze powiatowej i oznakowany.

Pierwszy odcinek inwestycyjny znajduje się z Łubowie, gdzie przebudowany na ciąg pieszo-rowerowy zostanie istniejący 300-metrowy chodnik. Natomiast zaraz za przejazdem kolejowym powstanie 1,1-kilometrowy odcinek o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m. Będzie częściowo biegł po istniejącej drodze gruntowej wzdłuż torów kolejowych, a dalej po nieczynnym nasypie kolejowym.

Dalej, na długości 8,1 km droga dla rowerów będzie miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5m. Na tym odcinku, który nadal biegnie po nasypie, znajduje się most kolejowy o długości 21 m i szerokości 5,2m. Most wyniesiony jest około 10 m nad rzeką a jego konstrukcję stanowią dwa nitowane stalowe dźwigary.

Ostatni odcinek do oznakowania to przejście drogi rowerowej przez Borne Sulinowo.


/Źródło: ZZDW/