ZWiK i WSSE zapewniają: „w pobranych przez nas profilaktycznie próbkach wody nie stwierdzono legionelli”

W związku z pojawiającą się nieprawdziwą informacja dotyczącą wyników badań i wyłączenia wody ZWiK informuje: w pobranych przez nas profilaktycznie próbkach wody nie stwierdzono legionelli i ZWiK nie ma w planie wyłączania w związku z tym wody.


Dodatkowe badania zostały zlecone w kilku miejscach profilaktycznie. W Szczecinie woda podlega ciągłej kontroli. Codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie badania są prowadzone w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta, niezależnie od ujęcia.

W Stacjach Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym i jest bezpieczne.

Kolonizacji bakterii legionella sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C, niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów. Woda podawana do sieci w Szczecinie ma latem temperaturę 10-13 °C więc mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie. Dodatkowo prowadzona jest dezynfekcja pośrednia, która gwarantuje brak bakterii w wodzie przez nas dostarczanej.

Jednocześnie ZWiK informuje, że do zakażenia dochodzi przez inhalację zakażonego aerozolu. Bakteria nie przenosi się przez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka. Podkreślić należy również naszą stałą współpracę z PSSE w zakresie monitoringu jakości i bezpieczeństwa wody.​

Komentarz WSSE

Legioneloza to choroba układu oddechowego wywoływana przez bakterie z rodzaju Legionella. Bakteria ta występuje na całym świcie i rozpowszechniona jest w całym środowisku. Jej naturalnym rezerwuarem jest głównie woda (w jeziorach, stawach, strumieniach i kałużach) i wilgotna ziemia, jednak może występować również, w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

Legionella może potencjalnie namnażać się w instalacji wody ciepłej każdego budynku. Ma na to wpływ przede wszystkim temperatura 20-50 st. C, zmniejszony przepływ wody, obecność biofilmu w rurach, osadów tzw. kamienia na urządzeniach, a także przerwy w korzystaniu z wody np. podczas długiej nieobecności w domu. Należy wspomnieć, że choroby wywołane przez Legionellę nie przenoszą się z człowieka na człowieka. Bakterią tą nie można się również zarazić poprzez picie wody, w której występuje. Do zakażenia dochodzi jedynie podczas wdychania aerozolu, w którym są bakterie.

W przypadku większości osób, zakażenia przebiegają w sposób bezobjawowy, więc osoba nie ma świadomości zakażenia, bo objawów po prostu nie ma.  W niektórych przypadkach może wystąpić łagodny przebieg w postaci Gorączki Pontiac, której objawami są: bóle głowy, gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, suchy uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, osłabienie i zmęczenie. Jest to choroba samoograniczająca się, której objawy utrzymują się około od 2 do 5 dni i przechodzą samoistnie. Mogą wystąpić również objawy ze strony układu pokarmowego tj. wymioty, nudności oraz biegunka.

Natomiast ciężki przebieg jakim jest choroba legionistów dotyczy najczęściej osób z grup ryzyka tj. osoby o obniżonej odporności (po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne), pacjenci onkologiczni, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi i innymi stanami przebiegającymi z upośledzeniem odporności. Stan kliniczny większości chorych z chorobą legionistów wymaga leczenia szpitalnego oraz wdrożenia leczenia antybiotykiem.

Co zrobić, żeby uniknąć zachorowania na legionellozę? Najprostszym sposobem ograniczenia szerzenia się zakażeń Legionellą jest regularne odkażanie sieci wewnętrznej w budynku, w mieszkaniu poprzez jej przegrzewanie za pomocą urządzeń wykorzystywanych do podgrzewania wody będących na wyposażeniu budynków i mieszkań. Polega to na podgrzaniu wody do temperatury powyżej 70°C i przepuszczenie jej przez całą sieć i wypuszczenie przez odkręcenie kranów i pryszniców. Istotne jest również dbanie o stan wylewek, deszczownic, słuchawek oraz sitek prysznicowych tj. systematyczne odkamienianie oraz dezynfekcja roztworami chloru.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa zachodniopomorskiego prowadzi stały nadzór w zakresie badań mikrobiologicznych oraz chemii w wodzie wodociągowej przeznaczonej do spożycia oraz nadzór nad wodą ciepłą użytkową pod kątem bakterii Legionella w obiektach tj. szpitale, DPSy, internaty itp. Aktualne wyniki badań w Szczecinie nie budzą zastrzeżeń.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl