Zmiany Alei Wojska Polskiego z szacunkiem dla historii

Fragment odkrytych podczas pierwszych prac w alei Wojska Polskiego przedwojennych torów zostanie wyeksponowany i znajdzie swoje miejsce w nowej aranżacji. To pamiątka po dawnej trasie między placem Szarych Szeregów i placem Zwycięstwa, która została zlikwidowana w 1973 roku, podczas przebudowy śródmiejskiej ulicy w przelotową arterię. Wcześniej jeździły tędy tramwaje linii 1, 5, 7 i 10.

Odsłonięte fragmenty torów mają wartość historyczną – z całą pewnością pochodzą z przedwojnia, a duże ich fragmenty mogą być nawet reliktami najstarszej szczecińskiej linii tramwajowej i pochodzić z lat 90-tych XIX w. Świadczy o tym zastosowana technika oraz materiał wykonania szyn – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. –  Ze względu na stan zachowania oraz różnice w rzędnych historycznej i projektowanej nawierzchni nie ma możliwości wyeksponowania torów w miejscu, w którym znajdują się  obecnie i konieczne jest ich demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie i powtórne ułożenie, na wytypowanym, możliwym do realizacji fragmencie.

Dotyczy to ok. 20 metrowego odcinka, który zostanie wkomponowany w aleję Wojska Polskiego w okolicach placu Zgody.

Obecnie jesteśmy na początkowym etapie rozmów na ten temat – dodaje Michał Dębowski. – Przed nami jeszcze ustalenia dot. wytypowania dokładnej lokalizacji szyn, rozmowy z wykonawcą i projektantem, kosztorys prac. Z pewnością jednak warto zachować ten fragment, który jest historycznym dowodem minionej epoki i elementem dokumentującym rozwój transportu publicznego Szczecina.

Modernizacja alei Wojska Polskiego została podzielona na dwa etapy realizacyjne

ETAP I 

Obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

Inwestycja obejmie ponadto:

 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnych,
 • budowę oświetlenie ulicznego,
 • budowę elementów małej architektury,
 • budowę fontanny
 • zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego.

Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów.

Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” miasta.

W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej miasta, długowieczne i monumentalne.

Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie.

Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II 

Obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.

Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska PolskiegoKrzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Prace obejmą również:

 • przebudowę nawierzchni jezdni i chodników,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,
 • przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę systemu informacji pasażerskiej,
 • zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego.

Koszt prac to 80 728 637,11 zł brutto.

Inwestycję realizuje Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Rewitalizacja Al. Wojska Polskiego

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku.

Z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.

Wizualizacje zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl