Każdy będzie mógł zaprojektować szczecińską Łasztownię jeszcze przed zakończeniem międzynarodowego konkursu. Wszystko dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu stworzonemu przez szczecińską firmę Pixel Legend i kinu sferycznemu zbudowanemu przez podszczecińskie Freedomes, które razem stworzyły projekt MiastoSfera.Łasztownia360.

Od piątku (9 czerwca) na szczecińskiej Łasztowni pojawi się charakterystyczny namiot znany np. z hollywoodzkiego filmu „Marsjanin”. Jednak zamiast Matta Damona znajdzie się w nim zaawansowana technologia i oprogramowanie pozwalające na tworzenie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Międzynarodowy konkurs na wizję zagospodarowanie Łasztowni ma nie tylko wskazać nam pomysły na nowe serce miasta – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Chcemy także pokazać jak wielki jest potencjał tego miejsca i dzięki projektowi MiastoSfera.Łasztownia360 przybliżyć Łasztownię przyszłości szczecinianom i odwiedzającym nasze miasto.

MiastoSfera.Łasztownia360 łączy zalety Hyperdome, czyli kina sferycznego stworzonego przez Freedomes z autorską platformą wizualizacji architektonicznych i rozwiązaniami technicznymi przygotowanymi przez Pixel Legend.

Każdy z uczestników seansu zobaczy na specjalnym stole wyświetloną mapę Łasztowni. Przy pomocy klocków zacznie budować swoją wersję nowej zabudowy.

Technologia rozpozna nie tylko jakiego koloru jest klocek (każdy odpowiada jednej z funkcji przyszłego budynku – mieszkaniowej, komercyjnej, przemysłowej i kulturalnej), ale także na jakiej wysokości został ustawiony – opowiada Jan Filipowiak, szef Pixel Legend. – W czasie rzeczywistym system będzie wyświetlał decyzję każdego uczestnika wewnątrz kopuły już jako konkretne nowe budynki o wybranych funkcjach.

W ten sposób miasto powstanie na żywo. Po zakończeniu prac uczestnicy „ruszą” na wirtualny spacer ulicami wykreowanej przez siebie dzielnicy.

Projekt MiastoSfera.Łasztownia360 nie służy tylko zabawie – mówi Adam Łyczakowski z Freedomes. – Jako pierwsi na świecie proponujemy takie wsparcie dla procesu konsultacji społecznych. Dzięki naszemu rozwiązaniu miastom będzie łatwiej uświadamiać skutki strategicznych decyzji.

W wypadku Łasztowni każde zajęcia będą nagrywane na serwer i udostępniane na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) mieszkańcom i zespołom biorącym udział w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Łasztownia. Nowe Serce Miasta”. 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Łasztownia. Nowe serce miasta” 

Rewitalizacja szczecińskiego Śródodrza to przedsięwzięcie obliczone na na lata i dziesiątki milionów złotych. Gmina Szczecin bardzo konsekwentnie, krok po kroku tworzy warunki, by to ogromne wyzwanie stało się realne. Trwa międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny, który ma wskazać władzom Szczecina i jego mieszkańcom wizję zagospodarowania Łasztowni i sąsiednich wysp na najwyższym światowym poziomie.

Serce Szczecina zawsze biło nad Odrą. Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, Lastadii  czy zapowiedzi odbudowy stoczni – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. –  Zaczynamy projekt, dzięki któremu serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, równym rytmem.

Konkurs na urbanistyczno-architektoniczą wizję zagospodarowania Śródodrza ma status międzynarodowego i jest prowadzony według standardów Stowarzyszenia Architektów RP. W komisji konkursowej zasiedli doświadczeni praktycy i teoretycy nie tylko z Polski, ale także Belgii, Holandii i Hiszpanii. Do konkursu zgłosiło się 251 pracowni z całego świata. Mają czas do 20 września 2017 roku na przedstawienie swoich wizji. Jesienią komisja zdecyduje, która z propozycji jest najciekawsza i najlepiej spełnia oczekiwania mieszkańców. Szczecińscy urzędnicy liczą także, że prace architektów będą okazją do dyskusji nad miastem przyszłości.

Pierwszym efektem konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Łasztownia. Nowe Serce Miasta” będzie rozpoczęcie procedur planistycznych.

W 2018 rozpocznie się przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni opracowywanych na podstawie zwycięskiej wizji – mówi dr Jarosław Bondar, Architekt Miasta Szczecina, wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej. – Jednocześnie do 2020 planowana jest budowa mostu Kłodnego i przebudowa całego układu drogowego zdecydowanie poprawiająca dostęp do całego Śródodrza, w tym także Łasztowni. Bezpośrednio więc po 2020 deweloperzy uzyskają lepsze możliwości inwestowania na całym obszarze.

Przykłady innych miast – Londynu, Hamburga – rewitalizujących swoje „waterfronty” i tereny poportowe pokazuje, że jest to proces wieloletni i podzielony na wiele etapów. Jednak w przypadku Szczecina wysiłek inwestycyjny gminy i prywatnych właścicieli terenów na Śródodrzu pokazuje jaki potencjał drzemie w całym tym obszarze. Po sfinansowanej, przy wsparciu środków unijnych, przez miasto modernizacji odrzańskich nabrzeży, waterfront Odry stał się jednym z ulubionych miejsc rekreacji szczecinian. W połowie roku zakończy się kolejny etap przebudowy bulwarów sięgający aż po cypel Łasztowni. Ta inwestycja wyeksponuje jeszcze jedno działanie gminy Szczecin – renowację „dźwigozaurów”, zespołu historycznych portowych dźwigów przypominających o portowym charakterze miasta.

Niezwykły charakter tego miejsca podkreślają działania prywatnych inwestorów. Sztandarowy projekt rewitalizacyjny to kompleks „Stara rzeźnia”, gdzie prywatna szczecińska firma oprócz swej głównej siedziby zorganizowała także restaurację i przestrzeń kulturalno-wystawienniczą. Inne obiekty miejskiej rzeźni przejmowane są przez kolejnych prywatnych właścicieli i z dbałością o przeszłość przemieniane w powierzchnie biurowe.

Więcej informacji: http://lasztownia.szczecin.eu

Źródło: Urząd Miasta Szczecin