Przebudowa węzła komunikacyjnego Łękno z dofinansowaniem

Projekt pt. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie.

W ramach projektu powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie łączące Aleję Wojska Polskiego z tzw. trasą średnicową. Pojawi się również nowa infrastruktura do obsługi pasażerów komunikacji publicznej. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Przyznanie dofinansowania to pozytywna wiadomość, ponieważ daje nam zielone światło i umożliwia przygotowanie się do realizacji całego przedsięwzięcia – mówi Michał Przepiera Zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji. – Nowy układ drogowy, który powstanie u zbiegu alei Wojska Polska i trasy średnicowej wniesie nową jakość w zakresie obsługi ruchu samochodowego i pozwoli znacznie go rozładować. Co istotne całość funkcjonować będzie jako węzeł przesiadkowy, z którego skorzystają pasażerowie komunikacji miejskiej oraz przyszli użytkownicy kolei metropolitalnej.

Koszt inwestycji to 97 887 633,62 zł z czego dofinansowanie wyniesie 73 000 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin