Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wymagających całodobowej opieki rozpoczął działalność

Z początkiem września w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie działalność rozpoczął Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W nowo powstałym ZOL-u przygotowanych jest 40 miejsc dla pacjentów wymagających całodobowej opieki, w tym 10 dla osób, którym w oddychaniu muszą pomagać respiratory.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym opieką zostaną objęci pacjenci niewymagający hospitalizacji, niesamodzielni, potrzebujący całodobowej pielęgnacji. Zapewni ją wykwalifikowany personel, w skład którego wejdą lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopeda, psycholog.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Źródło: spwsz.szczecin.pl
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Źródło: spwsz.szczecin.pl

Głównym zadaniem naszego zespołu jest podjęcie działań oraz określenie zadań dla pacjenta, które mają na celu poprawę jego funkcjonowania, naukę samoopieki oraz, w miarę możliwości, umożliwią mu powrót do domu – mówi lek. Luiza Bieńkowska kierująca ZOL-em przy ul. Arkońskiej.ZOL to nie szpital, my nie prowadzimy diagnostyki i aktywnego leczenia. ZOL to również nie DPS, w którym pacjenci kwaterowani są bezterminowo. U nas chorzy z założenia mają przebywać czasowo, nie dłużej niż pół roku.

Tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego skierować pacjenta może lekarz pierwszego kontaktu (jeśli chory przebywa w domu) lub lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu. W przypadku chorego wentylowanego mechanicznie, skierowanie musi wystawić anestezjolog. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w ZOL określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Źródło: spwsz.szczecin.pl
Źródło: spwsz.szczecin.pl

Mamy doświadczenie w opiece nad pacjentami wymagającymi respiratorów – mówi mgr Sylwia Tomczyk, pielęgniarka oddziałowa ZOL, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.Rozumiemy, jak trudno jest czasem rodzinom zająć się swoim bliskim wymagającym opieki przez całą dobę, szczególnie gdy pomaga mu w oddychaniu respirator. My taką opiekę zapewniamy. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb w tym zakresie jest w społeczeństwie bardzo dużo i otwarcie naszego ośrodka nie poprawi znacznie sytuacji, ale z pewnością zmieni ją diametralnie dla 40 osób, które trafią pod naszą opiekę. Ta świadomość daje sporo satysfakcji.

Świadczenie usług w ZOL-u

W ZOL przy ul. Arkońskiej przeważają sale dwuosobowe. Do dyspozycji pacjentów są także przestrzenie wspólne, sale rehabilitacyjne czy gabinety terapii zajęciowej. Zakład wyposażony jest w sprzęt leczniczy, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny.

Źródło: spwsz.szczecin.pl
Źródło: spwsz.szczecin.pl

Świadczenie usług w ZOL-u finansowane jest przez NFZ oraz częściowo przez pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustawodawca ustalił na poziomie 70% miesięcznego dochodu podopiecznego (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się w budynku „G”.

Więcej informacji o ZOL w SPWSZ znajduje się TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl