Zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. To kolejny krok w stronę zwalczania przestępców działających przeciwko środowisku.

15 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Utworzenie nowego Wydziału w Szczecinie ma na celu zdynamizowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie szeroko pojętej przestępczości środowiskowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dotychczas utworzono takie Wydziały we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Kielcach, Białymstoku i Gdańsku.

Inspekcja Ochrony Środowiska bezwzględnie zwalcza wszelkie formy przestępstw środowiskowych. Otwarcie WZPŚ w Szczecinie jest kluczowe ze względu na ryzyka związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów z Niemiec. Połączona wiedza i doświadczenie inspektorów ochrony środowiska oraz byłych funkcjonariuszy służb dają gwarancję wysokiej skuteczności naszych działań – podkreśliła Magda Gosk, p.o. GIOŚ. 

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił znaczenie WZPŚ w walce z przestępcami środowiskowymi:

Dbamy o nasze środowisko dlatego budujemy struktury, których celem jest intensyfikacja działań ukierunkowanych na zwalczanie szeroko pojętej przestępczości przeciwko środowisku przy wykorzystaniu  szeroko rozumianych czynności rozpoznawczych i przygotowawczych oraz  nowoczesnych środków technicznych – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i dodał: Inspektorzy będą mogli zatrzymać i przeszukać pojazd, jeśli wystąpi podejrzenie przewożenia nielegalnych odpadów czy też sprawdzić zgodność dokumentów z przewożonym ładunkiem.

Zadania WZPŚ

Do głównych zadań WZPŚ-u w całej Polsce należy m.in:

  • kontrolowanie gospodarki odpadami oraz ich transportu,
  • wykonywanie testów i analiz niezbędnych do ujawniania przestępców,
  • realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie środowiskowej
  • działalności przestępczej, ostrzeganie o rodzaju i zasięgu potencjalnego zagrożenia,
  • podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, samodzielnie i we współpracy z m.in. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Powstanie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej usprawni działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Utworzony Wydział pozwoli na wyprzedzanie działań oraz szybsze wykrywanie przestępczości i wykroczeń przeciwko środowisku. Dziękuję również pracownikom nowego Wydziału. Przed 10 inspektorami szereg trudnych i wymagających zadań, ale wierzę, że tym wyzwaniom sprostają – powiedział Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl