„Szkoła Orłów” ZUT wyróżniona w konkursie „Super M”

„Szkoła Orłów” to program edukacyjny dla szczególnie uzdolnionych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Projekt został doceniony w konkursie “Super M” w kategorii programów mentoringowych, które prowadzone są przez uczelnie oraz instytucje edukacyjne. 

„Super M” polega na wyłonieniu wyróżniających się programów mentoringowych realizowanych w Polsce przez firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie. Kryteria oceny opierają się na międzynarodowych standardach EMCC Global w zakresie programów mentoringowych i coachingowych. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie EMCC – European Mentoring and Coaching Council Poland.

Czym jest „Szkoła Orłów ZUT”

Pomysłodawcą i założycielem szkoły jest dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT z Wydziału Informatyki, który kilka lat temu, zainicjował na skalę ogólnopolską podobny program „TopMinds”.

Praca z orłami ma charakter partnerski. Program opiera się na nieformalnej relacji. Studenci mogą bez stresu zadawać nauczycielom dowolne pytania. W zamian otrzymują cenne wskazówki i informacje zwrotne od mentora. Co otrzymują nauczyciele? Na przykład świeże spojrzenie na prowadzone przez siebie badania. Obserwuję tu dużo wzajemnej motywacji. W efekcie korzystają z tego wszyscy – studenci i nauczyciele – mówi Piotr Sulikowski.

Program edukacyjny opiera się na metodzie mentoringu i tutoringu, i nakierowany jest na integralny rozwój podopiecznego, który obejmuje wiedzę, umiejętności i postawy. Dzięki indywidualnej ścieżce kształcenia, studenci rozwijają kreatywność, kompetencje badawcze, umiejętność krytycznego myślenia, postawy etyczne, a także kompetencje specyficzne dla danego obszaru kształcenia.

Jak zostać uczestnikiem programu?

Uczestnicy programu wyłaniani są spośród studentów uczelni w drodze konkursu. Pod uwagę brane są takie kryteria jak: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, średnia ocen oraz dodatkowe aktywności. Najlepsi z najlepszych pod okiem mentorów – naukowców i wykładowców uczelni, uczą się, jak stawiać przed sobą ambitne cele, rozpoznawać mocne i słabe strony, lepiej komunikować się z otoczeniem i zarządzać czasem. Uczestnicy programy, nabywają również umiejętności pracy w zespole, włączają się w projekty badawcze oraz przygotowują swoje pierwsze publikacje naukowe.

Jedyny taki projekt na Pomorzu Zachodnim

Przez ostatnie trzy lata z rozwoju skorzystało już ponad 50 osób. Program mentoringowy prowadzony przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest jedynym tego typu przedsięwzięciem edukacyjnym na Pomorzu Zachodnim.

W przyszłości chciałbym stworzyć międzyuczelnianą, interdyscyplinarną wersję programu bazującą na zasobach regionu – powiedział Piotr Sulikowski.

Dotychczas szkoła ponad dwa i pół miliona złotych dofinansowania w ramach projektu o charakterze koncepcyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Więcej informacji o programie na stronie internetowej.

Zobacz także:

Naukowiec ze Szczecina pracuje nad szczepionką dla betonu

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl