Wybrano wykonawcę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

22 sierpnia br. Zarząd Województwa rozstrzygnął przetarg na budowę nowej, skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Głównym wykonawcą inwestycji będzie firma Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna.

Rozstrzygnięcie przetargu, w którym jedynym oferentem był Mostostal Warszawa, a zaproponowana kwota znacznie przekraczała założony budżet na inwestycję, Zarząd Województwa zarekomendował już na początku lipca br. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła wczoraj, więc wkrótce będzie mogła zostać podpisana umowa z wykonawcą. W ramach inwestycji gruntownie odrestaurowany zostanie budynek przy ul. Piłsudskiego oraz wybudowany będzie nowy, spełniający najwyższe ekologiczne standardy budynek (tzw. pasywny) od ul. Mazowieckiej w Szczecinie. Dzięki konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego zrewitalizowany zostanie prawie cały kwartał w ścisłym centrum Szczecina i zmniejszą się koszty funkcjonowania urzędu.

Nowa siedziba zaakcentuje to, że Pomorze Zachodnie jest najbardziej ekologicznym regionem w Polsce, że stawiamy na naturę i dążenie do tego, aby ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Budynek pasywny będzie wyjątkowy w skali kraju. Również obiekt przy ul. Piłsudskiego zostanie przebudowany w taki sposób, aby był energooszczędny – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, że w przetargu na budowę skonsolidowanej siedziby urzędu ofertę złożyła tylko firma Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, która zaproponowała prawie 200 mln zł, gdy tymczasem Urząd Marszałkowski zamierzał przeznaczyć na ten cel nieco ponad 122 mln zł. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki współpracy z Komisją Europejską, która zgodziła się na zwiększenie dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego siedziba wykonawca
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Jedyna „pasywna” siedziba samorządu w Polsce

Projekty zarówno przebudowy obiektu przy ul. Piłsudskiego, jak i planowanego budynku pasywnego otrzymały certyfikat BREEAM, który potwierdza, że budynki spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria dotyczące warunków związanych z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, oszczędnością zużycia wody czy utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Budynek pasywny o powierzchni całkowitej 13 tys. m2 ma być estetyczny i przyjazny. Będzie miał łącznie osiem kondygnacji (w tym dwie podziemne), a na jego dziedzińcu mają znaleźć się elementy rekreacyjne (m.in. ławki). Projekt przewiduje też budowę zadaszonych stojaków rowerowych, szatni, pryszniców, miejsc postojowych przystosowanych do ładowania samochodów elektrycznych, a także specjalnej ścieżki edukacyjnej, pokazującej w jaki sposób nowoczesne budownictwo może ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

Oba budynki będą ze sobą połączone specjalnym łącznikiem. Wchodząc od ul. Piłsudskiego będziemy mogli wybrać, do której części się skierować. Windami dojedziemy na wyższe kondygnacje, a przemierzając budynek na przestrzał, dojdziemy do usadowionego z tyłu budynku pasywnego.

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie będzie jedyną siedzibą samorządu województwa w Polsce, która powstała w ramach budownictwa pasywnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl