Powstanie droga rowerowa z Pełczyc do Barlinka

Dziś została podpisana umowa gwarantująca wsparcie unijne w wysokości 2,5 mln zł na budowę blisko 5-kilometrowej ścieżki rowerowej z Pełczyc do granic gminy. 

Podpisy na umowie złożyli wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk.

Dzięki budowie prawie 5-kilometrowego odcinka z Pełczyc do granic gminy, wkrótce na rowerze będzie można dojechać do centrum Barlinka.

Droga ma być alternatywą dla transportu samochodowego (ułatwi dojazd np. do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), co pozwoli znacząco ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

Zadanie „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Pełczyce – granica gminy” będzie kosztować 3 mln zł (w tym 2,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych). Zakończenie prac jest planowane na wrzesień 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl