Wniosek o zazielenienie ulicy Kopernika – kolejny pomysł na „odbetonowanie miasta”

Przemysław Słowik wystosował do Prezydenta Miasta wniosek o zazielenienie ulicy Kopernika. Zdaniem radnego powinniśmy zmniejszać ilość betonu i asfaltu w mieście.

Zazielenienie ulicy Kopernika to kolejna propozycja na odbetonowanie miasta. Obecnie fragmenty chodnika prawie znikają pod warstwą przebijającej się trawy i roślin. Zieleńce otaczające drzewa są zaniedbane, a niektóre zbyt już ciasne dla wiekowych drzew. Według radnego uwolnienie kolejnych fragmentów chodnika miałoby korzystny wpływ na stan drzew. Natomiast każdy fragment chodnika przebiegający przy osi jezdni, który nie stanowi miejsca parkingowego, mógłby zostać zamieniony w teren biologicznie czynny.

Wniosek o zazielenienie ulicy Kopernika
Fot. Przemysław Słowik
Wniosek o zazielenienie ulicy Kopernika
Fot. Przemysław Słowik
Fot. Przemysław Słowik

Jak napisał w swojej interpelacji radny:

Niedawno odbyło się uzupełnianie połamanych płytek chodnikowy. Zamiast je wymieniać, po prostu usuńmy beton i stwórzmy zieleńce z nowymi nasadzeniami i trawnikami, które zwiększą retencję na tym obszarze, przyczynią się do poprawy jakości powietrza i samopoczucia mieszkańców.

W związku z powyższym Przemysław Słowik skierował zapytanie do Prezydenta Szczecina: Czy w planach budżetowych na rok 2023 zostaną zarezerwowane środki, aby odbetonować fragmenty ul. Kopernika?

Na odpowiedź Miasta musimy jeszcze trochę poczekać.

ZOBACZ TAKŻE:

Radni postulują utworzenie programu „Odbetonowanie śródmieścia”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl