Wiemy jak będzie wyglądał plac po Pomniku Wdzięczności [wizualizacje]

13:52
Plac przy Pomniku Wdzięczności (wizualizacja)

17 marca br. poznaliśmy laureata konkursu architektonicznego na zagospodarowanie placu po Pomniku Wdzięczności. Według sądu konkursowego najlepszą koncepcję przedstawiła pracowania architektoniczna – Archaid Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk.

W uzasadnieniu do zwycięskiej koncepcji można przeczytać m.in. że:

przedstawia  ona najwyższą, wśród ocenianych prac – jakość użytkową i przestrzenną rozwiązań oraz umiejętne wpisanie projektowanego miejsca w istniejący kontekst przestrzenny „Złotego szlaku”. Powiązano w niej rozwiązania konkursowe z zagospodarowaniem znajdującego się w sąsiedztwie placu Lotników.

W opinii sądu konkursowego rozwiązania zaproponowane w projekcie w sposób prawidłowy i zarazem atrakcyjny porządkują przestrzeń za pomocą starannie zaprojektowanego układu nawierzchni oraz elementów małej architektury – w postaci indywidualnie zaprojektowanego „mebla miejskiego”, w powiązaniu z elementami zieleni. Dodatkowo zaproponowane w koncepcji różnorodne formy okazjonalnego zagospodarowania przestrzeni przyczynią się do ożywienia miejsca.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zostanie zaproszony do wykonania prac projektowych obejmujących zakres konkursu. Po wykonaniu dokumentacji projektowej,  miasto ogłosi przetarg na wykonanie zagospodarowania placu.

Kolejne miejsca w konkursie zajęli:

STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI

ARCH. MAREK SIETNICKI, PAWEŁ POTEMKOWSKI,

URSZULA CHOMIAK

70-231 SZCZECIN,

UL. NARUTOWICZA 2/3

nagroda 20 tys. zł
MAGDALENA BARANOWSKA,

ANETA MIKOŁAJCZYK,

KONRAD BAŁACKI

60-365 POZNAŃ,

UL. SZAMOTULSKA 37A/15

nagroda 15 tys. zł

Wszystkie prace konkursowe można oglądać do końca marca br. w holu przed salą sesyjną w godzinach pracy urzędu miasta.

Konkurs architektoniczny to konsekwencja decyzji związanej z usunięciem Pomnika Wdzięczności z centrum Szczecina.  Konkurs obejmował  fragment Złotego Szlaku, położony pomiędzy placem Żołnierza a placem Lotników.

Jednocześnie Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował przeniesienie elementów rzeźbiarskich Pomnika Wdzięczności na Cmentarz Centralny, które to zostaną umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery wojskowej przy tablicy  poświęconej żołnierzom Pierwszego Frontu Białoruskiego. Całość zostanie stosownie oznakowana tablicą informacyjną wraz ze zdjęciami. Obecnie w przygotowaniu jest projekt budowlany. Rozbiórka oraz przeniesienie pomnika odbędzie się jeszcze w tym roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin