Są środki na przebudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową

11:35
Wizualizacja planowanego węzła komunikacyjnego

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko. Wśród miast, które ubiegały się o dofinansowanie, znalazł się również Szczecin.

– To bardzo dobra i ważna informacja dla miasta – mówi Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji. – Jesteśmy gotowi do jak najszybszego uruchomienia procedur przetargowych. Szczecin potrzebuje alternatywnych rozwiązań polepszających komunikację z centrum miasta. Wierzę, że temu też służyć będzie ta inwestycja.

Całkowita wartość inwestycji to 85,6 mln zł, z czego dofinansowanie to 72,8 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin