W Szczecinie powstanie Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci

08:50
Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci
Fot. PUM w Szczecinie

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie planowana jest budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Ta znacząca inwestycja o wartości 297 milionów złotych będzie finansowana ze środków Funduszu Medycznego.

Umowa na wsparcie tej inicjatywy została oficjalnie podpisana przez Ministerstwo Zdrowia podczas briefingu prasowego, który odbył się 28 sierpnia 2023 roku w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W trakcie briefingu prasowego wzięli udział ważni przedstawiciele państwowi i uczelniani, m.in. Minister Zdrowia Pani Katarzyna Sójka, Podsekretarz Stanu Pan Marcin Martyniak, Posłowie na Sejm RP Pan Czesław Hoc, Pan Artur Szałabawka i Pan Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki. Ponadto, obecni byli przedstawiciele władz uczelni i szpitala, takie osobistości jak Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, Dyrektor SPSK nr 1 PUM dr Konrad Jarosz, prorektorzy PUM prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski i prof. Dariusz Chlubek, a także profesorowie Leszek Sagan i Mieczysław Walczak. Całość spotkania prowadził prof. Dariusz Chlubek, pełniący funkcję prorektora ds. promocji i współpracy regionalnej.

Co obejmuje projekt budowy Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci?

  1. Budowę nowego budynku, który będzie pełnił rolę siedziby Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Kliniki Onkologicznej, Kliniki Urologii i Chirurgii Ręki, Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz dziecięcego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  2. Przebudowę istniejących klinik pediatrycznych.
  3. Budowę centrum logistycznego, magazynowego i komunikacji podziemnej.
  4. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Celem projektu jest znacząca poprawa infrastruktury medycznej uniwersyteckiego szpitala klinicznego, umożliwiająca bardziej efektywną diagnostykę i leczenie najmłodszych pacjentów oraz poprawę standardów świadczonych usług medycznych. W ramach Centrum będzie rozwijana koncepcja chirurgii jednego dnia, a także zostanie utworzony nowoczesny blok operacyjny. Ponadto, zapewniona będzie specjalistyczna opieka nad dziećmi cierpiącymi na rzadkie choroby.

Minister Zdrowia Pani Katarzyna Sójka podczas briefingu wręczyła symboliczny czek na kwotę 210 milionów złotych JM Rektorowi i Dyrektorowi Szpitala. Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe jest zwiększenie budżetu na najważniejszą inwestycję w Programie Wieloletnim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a mianowicie na budowę kompleksu kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl