Umowa na budowę przełomowej inwestycji PUM podpisana

09:37
umowa na budowę inwestycji PUM
Ft. PUM w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę nowego obiektu, który stanowić będzie centralny element przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej. Ta nowoczesna inicjatywa, nie mająca sobie równych w regionie, zapewni doskonałe warunki rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni, wzmocni infrastrukturę dydaktyczną i stworzy bazę dla poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM. To przedsięwzięcie znacząco podniesie jakość kształcenia i działalności naukowej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a także poprawi standardy leczenia pacjentów.

W wyniku przetargu publicznego, konsorcjum składające się z Korporacji Budowlanej DORACO (lider) i PORR (partner) zgłosiło najkorzystniejszą ofertę o wartości niemal 519,8 mln zł brutto. Planuje się, że realizacja tej inwestycji potrwa 33 miesiące.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podjął decyzję o rozpoczęciu tej kluczowej inwestycji, która ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury uczelni. Nowy obiekt, razem z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zostanie zlokalizowany przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, naprzeciwko szpitala klinicznego PUM SPSK-1. Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” i zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2026 roku. Autorem projektu architektonicznego jest Biuro Architektoniczne DEDECO.

Rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński, podkreśla, że ta inwestycja ma ogromne znaczenie zarówno dla uczelni, jak i dla całego regionu. Projekt ten, będący najważniejszym elementem Programu Wieloletniego, przyczyni się do podniesienia jakości edukacji medycznej i badań naukowych na uczelni oraz dostarczy nowoczesnych udogodnień leczniczych dla pacjentów.

Konsorcjum będzie odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji projektowej i realizację budynku o nazwie Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zakres prac obejmuje również przebudowę ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. J. Zimowskiego do ul. S. Klonowica, a także budowę korytarza podziemnego oraz przeprojektowanie części budynku i jego funkcji. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 49 tys. m², co można porównać do powierzchni ponad siedmiu boisk piłkarskich.

Prezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, Andżelika Cieślowska, zaznacza, że ta inwestycja to kolejne wyzwanie techniczne, obejmujące m.in. wyjątkowo długie odwierty pod gruntowe pompy ciepła, stanowiące jedne z najdłuższych w Polsce. Ponadto, istotnym zadaniem będzie wybudowanie korytarza podziemnego pod ul. Unii Lubelskiej, łączącego nowy budynek z istniejącym szpitalem SPSK-1 PUM. Prace obejmują także opracowanie cyfrowego Modelu Obiektu Budowlanego powykonawczego, który będzie służyć do zarządzania obiektem i optymalizacji kosztów.

Prezes zarządu PORR S.A., Piotr Kledzik, podkreśla bogate doświadczenie firmy w realizacji dużych i skomplikowanych projektów budowlanych, co obejmuje m.in. nową siedzibę szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu oraz Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

umowa na budowę inwestycji PUM
Fot. PUM w Szczecinie
umowa na budowę inwestycji PUM
Fot. PUM w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl