W październiku poznamy plany rewitalizacji alei Wojska Polskiego

15:22

Trwa dyskusja o potrzebach i kierunkach zmian alei Wojska Polskiego. Zaangażowanie mieszkańców, inwestorów oraz organizacji pożytku publicznego w otwartej debacie zaowocowało szeregiem pomysłów na to w jaki sposób przywrócić alei jej unikalny charakter. Teraz nadszedł czas na realizację, której pierwszym krokiem będzie stworzenie pogłębionej koncepcji architektonicznej rewitalizacji Wojska Polskiego.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego planowane jest na połowę 2017 roku. Zwycięski projekt będzie kontynuacją wypracowanych do tej pory założeń. M.in. koncepcja będzie opierała się na dokonanych już analizach ruchu drogowego w tym miejscu. Nowa wizja Wojska Polskiego będzie powstawała na bazie toczących się konsultacji społecznych i badań socjologicznych, które określą najważniejsze potrzeby tego obszaru.

Do chwili obecnej przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów z mieszkańcami, ekspertami  oraz przedstawicielami stowarzyszeń zaangażowanych w procesy przemian w Śródmieściu. Dzięki temu projekt modyfikowany był na bieżąco w odniesieniu do przeprowadzonych wcześniej konsultacji. W wyniku czego powstała koncepcja przebudowy alei Wojska Polskiego.

Szczegółowe założenia wypracowanej koncepcji zostaną zaprezentowane na początku października.

W tej chwili Miasto poszukuje partnera do przygotowania  i przeprowadzenia konkursu, a także wykonawcy modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina.

Projekt dofinansowany ze środków ministerialnych

Na 250 projektów modernizacyjnych z całej Polski, szczecińska propozycja zmian alei Wojska Polskiego zajęła 10. miejsce w konkursie pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”, organizowanym przez Ministerstwo Architektury i Rozwoju. Dzięki temu Szczecin jako jedno z 50 miast otrzymał dofinansowanie rządowe na przygotowanie koncepcji zagospodarowania i odnowienia tego fragmentu śródmieścia.

Głównym założeniem wprowadzenia zmian od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa jest ożywienie tego rejonu pod względem społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Kompleksowa modernizacja ma zdecydowanie zwiększyć atrakcyjność tego obszaru zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Aleja Wojska Polskiego przekształci się pod każdym względem – począwszy od kwestii komunikacyjnych, poprzez remonty kamienic i chodników, dostosowanie oświetlenia, stworzenia elementów małej architektury (mebli miejskich), zmiany w polityce parkingowej, uatrakcyjnienie oferty lokali użytkowych, wprowadzenie różnych form zieleni, uporządkowanie szyldów reklamowych, kończąc na wzmożeniu w tym miejscu wydarzeń kulturalnych i aktywizacji społecznej i zawodowej osób mieszkających w tym obszarze.

Przygotowana zostanie również nowa aranżacja przestrzeni wokół alei.  Odmieni się Plac Zgody, plac u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi, plac u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Wojska Polskiego. W celu połączenia zrewitalizowanych już kwartałów 23 i 40 zostanie zaprojektowany również odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) wraz z terenem przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” (do ul. Obrońców Stalingradu).

Kluczem do sukcesu projektu jest współpraca Miasta z jego mieszkańcami, organizacjami pożytku publicznego, przedsiębiorcami, prywatnymi inwestorami, a także przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej, zarządcami nieruchomości, właścicielami lokali użytkowych na każdym etapie prowadzonych prac projektowych.

Działania nad modernizacją alei Wojska Polskiego, mają wytyczyć nowe standardy postępowania w przypadku rewitalizacji obszaru wymagającego działań kompleksowych  i utorować drogę do wprowadzenia zmian w sposób modelowy, nie tylko na terenie Szczecina, ale także innych gmin.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin