Tymczasowa likwidacja dwóch przystanków w centrum Szczecina

12:50
ulica Wyzwolenia (chodnik)

ZDiTM w Szczecinie informuje, że od 30 września br. tymczasowej likwidacji ulegają przystanki „Plac Rodła Lot” dla linii A, B, C, D, 86, 522, 529, 531,532 oraz „Plac Żołnierza Polskiego” dla linii 86, 522, 529, 531, 532. Dla tych przystanków ustalona została wspólna lokalizacja – w ciągu alei Wyzwolenia, na odcinku pomiędzy ulicami Mazowiecką, a Małopolską na wysokości posesji numer 7.

Zmiany są związane z inwestycją prowadzoną od sierpnia na alei Wyzwolenia. W ramach prac wyremontowana zostanie tan jezdnia i chodniki, pojawi się ścieżka rowerowa, podpórki, stojaki i ławki.

Przypominamy, że zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek od ul. Rayskiego do pl. Żołnierza, po stronie zachodniej, a dokładniej:

  • budowę drogi rowerowej,
  • przebudowę istniejących chodników,
  • przebudowę przystanków komunikacji miejskiej,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • remont nawierzchni jezdni zachodniej,
  • przebudowę przejść dla pieszych, tam gdzie jest to konieczne,
  • regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
  • budowę miejsc parkingowych.

W ramach przebudowy wyremontowany będzie chodnik i wykonana zostanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Będzie ona wygodną kontynuacją już istniejących ścieżek. Dla cyklistów pojawi się 28 stojaków rowerowych i 7 podpórek. Dla pieszych udogodnieniem będą ławki.

Na odcinku od placu Rodła do placu Żołnierza wzdłuż ulicy przygotowane będą miejsca postojowe równoległe do jezdni. Dzięki zwężeniu jezdni do 9,25 m (skrajny pas o szerokości 3,25m i 2 pasy o szerokości 3,00 m) wygospodarowana zostanie przestrzeń miejsc parkingowych o szerokości 2,5 m, drogi rowerowej o szerokości 2m i chodnika o szerokości min. 2,4 m oraz opasek bezpieczeństwa. Na odcinku od Rayskiego do placu Rodła parkowanie będzie skośne.

W ramach prac wyremontowana będzie nawierzchnia jezdni i przebudowane zostaną przystanki komunikacji miejskiej. Na „Plac Rodła „LOT”” oraz „Plac Żołnierza Polskiego”, pojawią się także wiaty. Dzięki zastosowaniu krawężników ułatwiających postój autobusów niskopodłogowych wygodniej będzie osobom niepełnosprawnym.

W okolicy przystanków oraz skrzyżowań na chodnikach zostanie wykonane oznakowanie dla osób niedowidzących oraz płyty wskaźnikowe na przejściu dla pieszych na pl. Rodła po stronie wschodniej, aby zachować ciągłości ruchu i pomóc w ten sposób odnaleźć bezpieczną drogę osobom niedowidzącym.

Prace wykonuje firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 3 436 272,29 zł. Wykonawca na realizację zadania ma 150 dni od dnia podpisania umowy, czyli do 19 grudnia br.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie