Uważaj czym palisz w piecu. Straż Miejska rozpoczęła kontrole

15:58
kontrole
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Kilka dni temu zaczęły się pierwsze kontrole w domach mieszkańców Szczecina.  Na razie obyło się bez mandatów, ale to dopiero początek działań kontrolnych.

Podstawa prawna dla kontroli w domach

Urząd Miasta Szczecin przypomina, że ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada m.in. na prezydentów miast obowiązek sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Aby zrealizować ten obowiązek prezydent może upoważnić do przeprowadzania kontroli podległych mu pracowników lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący jest uprawniony m.in. do wstępu na teren nieruchomości (mieszkania). Jakkolwiek uprawnienie do przeprowadzenia kontroli wynika z ustawy Prawo o ochronie środowiska (art. 379 ustawy) to de facto kontrola dotyczyć będzie w tym wypadku tego, czy respektowany jest zakaz spalania odpadów w piecach zainstalowanych w domach – mówi st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin. – Zakaz ten wynika z przepisów Ustawy o odpadach i posiłkowo stosowanych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi spalanie odpadów w tradycyjnym piecu domowym jest niedozwolone.

Walka ze spalaniem śmieci rozpoczęta

Imienne upoważnienia do czynności kontrolnych oraz do wejścia na teren prywatny (w tym do domów i mieszkań) posiada 44 strażników. Pierwsze kontrole zostały przeprowadzone w domach wolnostojących na Pogodnie, ale nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Warto mieć świadomość, że uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli to przestępstwo. Przepis art. 225 Kodeksu Karnego typizuje w § 1 utrudnianie lub udaremnianie czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Świadomość mieszkańców zwiększa się

W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy miejscy przeprowadzili sprawdzali piece ponad trzysta razy, ale tylko 10% kontroli zakończyło się zastosowaniem sankcji karnych. Strażnicy mówią, że świadomość mieszkańców w kwestii tego, czym można palić w piecach cały czas się zwiększa.

Podczas interwencji nie są już świadkami tak patologicznych sytuacji, jakie miały miejsce jeszcze przed kilkoma laty. Kiedyś na porządku dziennym było wykorzystywanie jako rozpałki plastikowych butelek. Palono gumowe kalosze, a raz nawet strażnicy znaleźli w palenisku kawałek nadpalonej opony. Teraz już takich drastycznych odkryć nie ma – mówi st. insp. Joanna Wojtach. – Zdarzają się za to drewnopodobne materiały, które są wykorzystywane do palenia często z niewiedzy. Np. ramy okienne, płyty paździerzowe wydają się niektórym być dobrym, drewnianym materiałem, a nie zdają sobie sprawy, że znajduje się na nich niemal cała tablica Mendelejewa.

Jakie kary można dostać za spalanie odpadów w piecu?

Straż Miejska może ukarać sprawcę mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tysięcy złotych (jeśli sprawa trafi do sądu).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl