Tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej już w środę

20 października będą miały miejsce tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jak co roku budują i wzmacniają poczucie wspólnoty w obszarze pogranicza. W ramach tego wydarzenia zaplanowano szereg działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i biznesowych. Na dwie konferencje online – poświęconej transgranicznemu prawu pracy oraz biznesowej, dotyczącej logistyki i e-commerce – obowiązuje rejestracja internetowa.

Nie jest to pierwsze wydarzenie tego typu – to już piąta edycja. Tym razem Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej będą szczególną okazją do uczczenia 30-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który stworzył fundament bliskich, solidnych i partnerskich relacji pomiędzy oboma krajami.

– Pielęgnowanie istniejących relacji Szczecina i jego mieszkańców z partnerami niemieckimi oraz tworzenie i rozwijanie sfery wymiany doświadczeń, a także nawiązywanie kontaktów w sektorze gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym to główny cel dorocznego wydarzenia, jakim są Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przygraniczne położenie miasta jest czynnikiem predestynującym do rozwijania efektywnej, interdyscyplinarnej platformy relacji z naszymi sąsiadami – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W tym roku Dni rozpocznie dyskusja panelowa „Interdyscyplinarna współpraca przyszłością dobrego sąsiedztwa” z udziałem osobistości ważnych dla polsko-niemieckiego pogranicza. Rozmowa będzie dotykać trzech obszarów tematycznych: relacji międzynarodowych, kultury i edukacji. Będzie ją można obejrzeć za pośrednictwem live stream dostępnego na stronie wydarzenia.

Prawo pracy, logistyka i e-commerce

W trakcie Dni, 21 października, zaplanowano także dwie, ważne konferencje online, na które obowiązują zapisy. Jedna z nich to Konferencja Transgraniczna „Zrównoważony rynek pracy w ujęciu transgranicznym – wybrane aspekty prawa pracy”. Różnice między prawem polskim, a niemieckim, zawieranie i rozwiązywanie umów oraz ochrona praw pracownika – to główne zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia. Tego samego dnia ruszy kolejna konferencja, czyli „Polsko-Niemiecka Konferencja logistyczna i e-commerce”, w trakcie której omówione zostaną najważniejsze trendy i rozwiązania w tych dwóch branżach, tak kluczowych dla naszego miasta z punktu widzenia jego położenia geograficznego.

Kulturalnie, edukacyjnie i sportowo

Tegoroczne Dni to także okazja do wielu wydarzeń towarzyszących: sportowych, kulturalnych, spotkań i wykładów. Część z nich odbędzie się w formie online, a część zostanie zorganizowana w tradycyjny sposób. W planie jest m.in. zwiedzanie historycznych pomieszczeń Willi Lentza , Muzeum Techniki i Komunikacji. Będzie też można wysłuchać wykładu „Praca przymusowa na Pomorzu podczas II wojny światowej”, zobaczyć film o PoMore TanzOrkiestra, polsko-niemieckiej grupie muzycznej, której celem jest przywrócenie do żywej praktyki muzyki tradycyjnej Pomorza, czy wziąć udział w warsztacie międzykulturowym dla rodziców dzieci w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji”.

Organizatorzy zapraszają także na kilka ciekawych wystaw w Willi Lentza, m.in. fotograficzne „Reichstag” Elżbiety Kargol i „A-Z (Raport 2019/2020)” Andrzeja Tobisa, czy też spektakle teatralne „Matka” i „Kaspar Hauser” w Teatrze Współczesnym i Kana. Natomiast na kanale Filharmonii Szczecińskiej będzie można posłuchać retransmisji koncertu „Kompozytorki – nieopisane herstorie”. Fani sportu zaś będą mogli wziąć udział w marszu nordic walking, który rozpocznie się na Jasnych Błoniach.

Pięcioletnia tradycja

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej to organizowany przez Miasto Szczecin cykl spotkań i wydarzeń podkreślających transgraniczną współpracę Szczecina z niemieckimi miastami i partnerami, który cieszy się popularnością. Wydarzenie ma charakter coroczny, pierwsza edycja odbyła się w 2016 r. Program DWPN wypełniają propozycje dla przedsiębiorców prowadzące do intensyfikacji relacji gospodarczych, szereg wydarzeń kulturalnych, jak również spotkania, fora oraz warsztaty organizowane w ramach polsko-niemieckich projektów realizowanych przez Miasto Szczecin.

Więcej informacji o wydarzeniu i formularze rejestracyjne można znaleźć na stronie: www.dwpn.szczecin.eu.  

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl