Rusza program profilaktyczny, który ułatwi dostęp do kardiologa pacjentom onkologicznym

Ratunkiem w walce z rakiem są nowoczesne terapie onkologiczne, które dają coraz większe szanse na wyzdrowienie i dłuższe przeżycie. Stosowane leczenie może jednak u niektórych pacjentów wiązać się ze wzrostem ryzyka występowania działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Szansą na wyzdrowienie jest wczesna diagnostyka i profilaktyka. W łatwiejszym dostępie do kardiologów pomoże specjalny program opracowany przez Województwo Zachodniopomorskie.

Zgodnie z danymi publikowanym przez Narodowy Instytut Onkologii chorych z chorobą nowotworową jest w tej chwili w Polsce ok. 1,2 mln osób. 40% z tych pacjentów ma co najmniej dwa czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Każde współczesne leczenie onkologiczne chorób nowotworowych opiera się na leczeniu skojarzonym. Oprócz operacji chorzy wymagają takich sposobów leczenia jak chemioterapia czy radioterapia. Niestety te metody wiążą się z ryzykiem występowania powikłań. Jednym z najbardziej istotnych powikłań są powikłania w zakresie układu sercowo-naczyniowego – wyjaśnia dr n. med. Robert Kowalczyk, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

A te główne powikłania to: niewydolność serca, choroba wieńcowa i zaburzenia rytmu serca. Mogą być m.in. efektem kardiotoksyczności stosowanych w onkologii leków, ale też następstwem przyspieszonego rozwoju choroby wieńcowej, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka.

Mimo tego Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje osobnej, skróconej ścieżki postępowania kardiologicznego z chorymi w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Dlatego prewencja powikłań kardiologicznych w trakcie terapii onkologicznej stała się priorytetem Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego – Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022. Dzięki środkom unijnym zaplanowano szereg działań, obejmujących badania, szkolenia dla kadry medycznej oraz zakup nowego specjalistycznego sprzętu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 Pilotażowy program na skalę Polski

Za wdrażanie założeń programu odpowiadać będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, który na jego realizację pozyskał ponad 2,8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (działania 6.8). Kadra medyczna ma doświadczenie w tej kwestii, ponieważ przy placówce działa od trzech lat taka pracownia.

Niestety NFZ nie przewiduje specjalnej ścieżki dla pacjentów kardiologicznych i grzęzną oni w kolejkach. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom uda nam się pozyskać tych pacjentów i skrócić drogę do kardiologów. Każde leczenie, nawet to nowoczesne, celowane molekularnie, może w pewnych okolicznościach działać nie tylko na komórki nowotworowe, ale i zdrowe, w tym na komórki serca – mówił dr n. med. Piotr Gościniak z Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych.

Dzięki programowi do końca 2022 roku, 1200 pacjentów onkologicznych, leczonych chemioterapią i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, objętych zostanie działaniami diagnostyczno–terapeutycznymi. Przewidziano konsultacje kardiologiczne, w tym konsultacje przeprowadzane przez zespół kardioonkologiczny oraz badania diagnostyczne i działania terapeutyczne.

Nasz program polega na tym, że chorzy, którzy są przed terapią onkologiczną lub są w trakcie tej terapii, będą mogli dostać się szybciej do kardiologów. Skierowany jest do osób dorosłych, u których występują czynniki ryzyka, zwiększające kardiotoksyczność. Apelujemy do pacjentów, aby porozmawiali ze swoim lekarzem prowadzącym, hematologiem, onkologiem bądź lekarzem rodzinnym, czy są faktycznie w grupie ryzyka i potrzebują pomocy kardiologa. Jeśli są, mogą się do nas zgłosić. Na stronie szpitala jest zakładka „Twoje serce w naszych rękach”, znajduje się tam ankieta – mówiła dr n. med. Joanna Jędrzychowska-Baraniak z Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych, zachęcając pacjentów do kontaktu.

W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do odpowiedniej profilaktyki kardiologicznej m.in.: aparat USG z funkcjami 3D, stress echo, pięć zestawów do badań Holtera EKG czy aparat EKG z cykloergometrem. Przewidziano także działania informacyjne skierowane do pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, a także szkolenia dla personelu medycznego – onkologów, kardiologów, hematologów, internistów, chirurgów, ginekologów, anestezjologów i lekarzy POZ.

Ważna profilaktyka

Nie jest to jedyne takie działanie realizowane dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego. Oprócz kardioonkologii, w tej perspektywie finansowej, pacjenci mogli skorzystać z programu profilaktyki: raka jelita grubego, raka szyjki macicy i raka piersi. W trakcie realizacji są także programy skierowane do dzieci – Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022” oraz Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.

Więcej informacji o programie „Twoje serce w naszych rękach” na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl