Szczeciński Budżet Obywatelski 2017: wpłynęło ok. 200 wniosków

10:34

Zakończył się pierwszy etap Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy składali swoje propozycje zagospodarowania 7 milionów złotych z budżetu miasta.

W sumie do szczecińskiego magistratu trafiło około 200 wniosków, w trzech kategoriach: ogólnomiejskich, dzielnicowych dużych i dzielnicowych małych.  Składanie projektów trwało od 5 do 25 września. Z uwagi na to, że duża część osób złożyła swoje wnioski w ostatniej chwili ich liczenie i weryfikacja wciąż trwają.

Każdy mieszkaniec naszego miasta mógł złożyć dowolną ilość propozycji. Aby to zrobić wystarczyło pobrać formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, wypełnić go zgodnie z procedurą i złożyć w Urzędzie Miasta, filii na prawobrzeżu, siedzibach rad osiedli lub drogą elektroniczną.

W tym roku w sumie mieszkańcy złożyli ok. 200 wniosków, z czego 80% zostało dostarczonych za pomocą e-maila, a reszta drogą tradycyjną. Projekty, które przeszły wstępną weryfikację są sukcesywnie publikowane na stronie www.konsultuj.szczecin.pl w zakładce Szczeciński Budżet Obywatelski/Składanie projektów/Zadania złożone.

Kolejnym etapem SBO 2017 będzie weryfikacja merytoryczna złożonych wniosków. Do końca października zespół ds. SBO wybierze spełniające określone w formularzu zgłoszeniowym kryteria projekty, spośród których w drodze głosowania mieszkańcy wskażą zwycięzców. Inwestycje, które dostaną najwięcej głosów zostaną wpisane do budżetu miasta na 2017 rok. W zależności od tego jak zagłosują mieszkańcy w 2017 roku będą realizowane: przynajmniej 1 projekt ogólnomiejski, 4 dzielnicowe duże i 8 dzielnicowych małych.

Zasady SBO 2017 zostały przygotowane przez Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, w skład którego wchodzi: 8 przedstawicieli Mieszkańców Szczecina (wyłonionych w drodze publicznego losowania), 4 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 4 radnych Miasta Szczecin.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin