System Zarządzania Ruchem w Szczecinie zostanie wyłączony

Miasto Szczecin podjęło decyzję o wyłączeniu Systemu Zarządzania Ruchem, którego budowa kosztowała blisko 7 mln zł.

Stworzony w 2012 roku System Zarządzania Ruchem w Szczecinie składa się z 5 dużych i 10 małych tablic drogowych, 24 kamer AMPR zliczających natężenie pojazdów w poszczególnych punktach pomiarowych oraz 6 kamer CCTV podłączonych do systemu monitoringu miejskiego. Jego częścią są również cztery stacje meteorologiczne na Trasie Zamkowej i Moście Pionierów oraz pięć skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Najważniejszymi elementami systemu są znajdujące się w newralgicznych punktach komunikacyjnych duże tablice, które mają informować kierowców o aktualnej sytuacji na trasach prowadzących do centrum miasta. Niestety w ostatnich latach ekrany wielokrotnie były wyłączone lub wyświetlały nieaktualne informacje.

W związku z częstymi awariami systemu, radni z różnych klubów wysyłali do prezydenta Szczecina interpelacje w tej sprawie. W lutym ubiegłego roku wiceprezydent Anna Szotkowska informowała, że tablice Systemu Zarządzania Ruchem nie działają z powodu usterki technicznej elementu serwera. Podobnie tłumaczył awarie w lipcu br. zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera: „Potwierdzam, iż zdarzają się zakłócenia w działaniu oprogramowania zainstalowanego na serwerze, które odpowiada za przekazywanie danych do komunikatów wyświetlanych na tablicach”.

Miasto: wyłączamy system, ale z niego nie rezygnujemy

Teraz miasto zdecydowało o wyłączeniu systemu, który „w pewnym stopniu się zużył”. Nie jest wykluczone, że na tablicach będą prezentowane inne, użyteczne informacje dotyczące organizacji ruchu. Miasto rozważa też modernizację systemu i jego ponowne uruchomienie po zakończeniu przebudowy układu dróg na Międzyodrzu.

Planowane inwestycje zmienią diametralnie cały układ komunikacyjny. Chcielibyśmy żeby nowy lub zmodernizowany system był dostosowany do tych nowych warunków i okoliczności na drogach  – powiedziała portalowi Infoludek.pl Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – „Lifting” systemu jest konieczny, bo obecnie są dużo większe możliwości technologiczne niż dziesięć lat temu, kiedy powstawał.

Interpelacja do prezydenta Szczecina

W miniony czwartek kolejną interpelację do prezydenta Szczecina w sprawie Systemu Zarządzania Ruchem wystosował radny Dariusz Matecki z PiS. „Dziś widzimy, że przez długi czas byliśmy zwodzeni a tablice za wiele milionów złotych okazały się przestarzałym bublem” – napisał radny i poprosił o odpowiedzi na następujące pytania:

1) Ile pieniędzy wydano na omawiany system od chwili powstania tablic – między innymi na jego konserwację, działanie, naprawy – proszę o rozpisanie kwot za poszczególne działania oraz wskazanie łącznej kwoty.
2) Proszę przedstawić skany dokumentów/kopie wiadomości związane z wymianą korespondencji z firmą, która te tablice (system) montowała. W jaki sposób Miasto starało się je naprawić?
3) Kto poniesie odpowiedzialność za wydanie kilku milionów złotych na system, który przez dłuższą część swojego istnienia nie działał bądź wprowadzał szczecinian w błąd?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl