Strefa Zamieszkania Stare Miasto zostanie powiększona

Koniec z „dzikim parkowaniem” na dolnym tarasie Starego Miasta. Radni Szczecina przegłosowali uchwałę, która rozszerza Strefę Zamieszkania Stare Miasto.

Powiększona Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) obejmie ulice: Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielką Odrzańską, część ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, ul. Opłotki i ul. Osiek.

Korzystanie z miejsc parkingowych będzie tam płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Nowa część SZSM zostanie objęta podstrefą 2, w której opłata za postój wynosi 1,5 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty.

Pojazdy będzie można parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zgodnie z paragrafem 5 regulaminu SZSM za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, zarządca będzie naliczać opłatę dodatkową w wysokości 200 zł, niezależnie od pory dnia, także w weekendy.

Mieszkańcy obszaru SZSM będą mogli zakupić Kartę Stare Miasto (360 zł/rok), która daje prawo do korzystania z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

„Dołączenie do Strefy Zamieszkania Stare Miasto ww. obszaru doprowadzi do jego uporządkowania pod względem właściwego parkowania. Dodatkowo rozszerzenie Strefy Zamieszkania Stare Miasto wpłynie na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i zwiększy tym samym dostępność miejsc postojowych” – czytamy w uzasadnieni uchwały.

Za projektem głosowało 18 radnych, 7 było przeciw, 2 się w wstrzymało.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Fot. Materiały prasowe

Strefa Zamieszkania Stare Miasto. Z lewej część utworzona 1 lutego 2021 roku, z prawej – część nowa

To kolejny etap zmian parkingowych na Starym Mieście

Pierwsza część Strefy Zamieszkania Stare Miasto została utworzona 1 lutego 2021 roku. Objęła ulice: ul. Łaziebną i Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, część ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami: ul. Koński Kierat i ul. Łaziebną, część ul. Koński Kierat na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego.

Miejsca postojowe na Placu Orła Białego objęte są podstrefą nr1, w której opłata za postój wynosi 2,5 zł za pierwsze 15 minut, i 0,5 zł za każde kolejne 3 minuty.

Część miejsc postojowych całodobowo, siedem dni w tygodniu jest tylko do dyspozycji posiadaczy Karty Stare Miasto. Wydzielone parkingi dla  mieszkańców znajdują się przy Końskim Kieracie, przy ul. Mariackiej i na równoległym do ul. Łaziebnej łączniku między Tkacką a Staromłyńską.

Celem Strefy Zamieszkania Stare Miasto jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej do eksponowania walorów historycznych Starego Miasta, wygodnej i bezpiecznej dla pieszych, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego. Postulat zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych poprzez podniesienie opłaty za postój postulowali mieszkańcy i przedsiębiorcy w czasie tzw. prototypowania.

Ważnym elementem uzupełniającym system parkowania na Starym Mieście jest Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa, gdzie postój kosztuje 2 zł za godzinę.

Zarządcą SZSM i PPN Trasa Zamkowa jest NiOL sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl