Głosowanie na projekty SBO 2022 wystartowało!

Głosowanie na projekty SBO 2022 wystartowało. Swoje głosy można oddawać już od godziny 9:00. Głosowanie potrwa do 7 grudnia 2021r. również do godziny 9.00. 

W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 114 projektów, które znajdują się na liście do głosowania (23 ogólnomiejskie, 91 lokalnych).

W głosowaniu, w formie elektronicznej lub papierowej, może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Głosowanie na projekty odbywa się:

 • W formie elektronicznej:
  Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.
 • W formie papierowej:
  Głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie: Głosowanie SBO 2022.

O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

Punkty do głosowania organizowane przez urząd:

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO:

1. 28.11.2021 r., godz. 10:00 -15:00  – Bazar Smakoszy (OFF Marina)

2. 4-5.12.2021, godz.12:00-18:00  – Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS:

Fot. Materiały prasowe

Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

 •  2 głosy na projekty ogólnomiejskie,
 •  3 głosy na projekty lokalne.

Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy. Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji – można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA W PRZYPADKU:

 • braku wymaganych podpisów,
 • niewypełnienia obowiązkowych pól,
 • braku znaku „X” przy wybranych projektach,
 • wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,
 • oddania większej ilości głosów na jeden projekt,
 • adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,
 • dane są nieczytelne,
 • numer PESEL jest niepoprawny.

Zagłosować można tylko jeden raz! W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

Fot. Materiały prasowe

Swój głos możesz oddać TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl