SBO 2021: kontrowersyjny „Kurs na Północ” wrócił na listę głosowanych projektów.

Od poniedziałku 7 grudnia mieszkańcy Szczecina w głosowaniu będą decydować o przeznaczeniu budżetu obywatelskiego. Do wyboru będzie 113, a nie 112 projektów. Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin przywróciło na listę głosowanych, wycofany uprzednio projekt „Kurs na Północ”. Jak głosować w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021 i dlaczego kontrowersyjny projekt powrócił?

SBO jest szczególną formą konsultacji, która od początku do końca powinna opierać się na tym czego chcą mieszkańcy. – przekazała  Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego uzasadniając przywrócenie uprzednio wycofanego z głosowania projektu.- zdecydowaliśmy, że jedyną słuszną decyzją przy tak skrajnych postawach i opiniach będzie oddanie losu projektu w ręce mieszkańców.

Błaszczyk przyznała, że postępowanie autorów projektu „Kurs na Północ” w kwestii zdobywania głosów, było niedopuszczalne. „Uważamy,  że ogłoszenie które zostało opublikowane przez wnioskodawców nie powinno mieć miejsca – podkreśla dyrektor BDOBez względu na okoliczności, taka forma zabiegania o głosy budzi kontrowersje i może być postrzegana jako sprzeczna z ideą SBO.” Mimo to, projekt wystartuje, a o jego finansowaniu zadecyduje vox populi.

Jak głosować w SBO 2021?

Głosowanie startuje 7 grudnia o godz. 9.00 i potrwa do 21 grudnia również do godz. 9.00.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można oddawać głosy w formie elektronicznej lub papierowej.

Głosowanie w formie elektronicznej dostępne będzie dzięki formularzowi kontaktowemu, który zostanie opublikowany na stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w terminie od 7 grudnia br. i pozostanie dostępny aż do końca głosowania  tj. do godziny 9:00 dn. 21 grudnia br.

W formie papierowej głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2021. O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

Punkty do głosowania organizowane przez Urząd Miasta

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, lewe skrzydło, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

  • 2 głosy na projekty ogólnomiejskie,
  • 3 głosy na projekty lokalne.

Żeby głosowanie było ważne trzeba oddać co najmniej 1 głos i możliwe są głosy podwójne: z puli pięciu na jeden projekt można przeznaczyć aż dwa głosy. Projekty lokalne można wybierać dowolnie, ponieważ nie są zrejonizowane.

Lista wszystkich 113 projektów, które są do wyboru w ramach SBO 2021 dostępna jest TUTAJ.

Dlaczego projekt Kurs na Północ wzbudził kontrowersje?

Obszerniej o losach opóźniającego głosowanie projektu „Kurs na Północ – Wieża Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka „Wodna”, Szlak Widokowy pisaliśmy już we wcześniejszych wiadomościach dotyczących SBO 2021.

O początkowym wycofaniu projektu zadecydowały działania organizatorów w kwestii zbierania głosów dla projektu. Wystawili oni w mediach społecznościowych ofertę pracy o następującej treści:

PRACA – ZBIERANIE PODPISÓW. Praca polega na zbieraniu podpisów na terenie Szczecina przy użyciu tabletów. Dziennie wymagane od Ciebie jest zbieranie głosów od 42 osób. Za głos od jednej osoby oferujemy 3 zł. (…) jeżeli szybciej zbierzesz 42 głosy to możesz skończyć pracę już po 4h lub zarobić więcej (…) im więcej zbierzesz, tym więcej zarobisz (…) Głosy dotyczą:  zagospodarowania terenu wokół wieży Bismarcka, rewitalizacji Parku Tielebeinów, budowy stanicy Wodniackiej „Wodna”, stworzenie Północnego Szlaku Widokowego, stworzenie Polany Rodzinnej Księżniczki Dąbrówki (..)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.plSzl