Głosowanie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przełożone na 7 grudnia 2020 r.

Nie od jutra, a od poniedziałku 7 grudnia od godz. 9:00  mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na tegoroczne projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończenie głosowania  21 grudnia o godz. 9:00

Zmiana terminu ma związek z zaplanowanym na dziś dokończeniem piątkowego posiedzenia zespołu odwoławczego (złożonego z mieszkańców naszego miasta), pod którego obrady trafił projekt budzący kontrowersje, po tym jak został negatywnie zweryfikowany przez urząd i zespół opiniujący.

– Dziś o godz. 17:30 zespół odwoławczy ponownie zbierze się i mamy nadzieję, że zdecyduje o przyszłości projektu – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Możliwości są dwie, albo odwołanie projektodawców od decyzji zespołu opiniującego SBO zostanie odrzucone, albo projekt zostanie przekazany do ponownego rozpatrzenia w urzędzie.

Bez względu na decyzję zespołu urząd miasta musi mieć czas na przygotowanie ostatecznej listy do głosowania. Przeniesienie terminu daje również pozostałym projektodawcom czas na promocje swoich pomysłów.

– Zdajemy sobie sprawę, ze w ostatnich tygodniach debatę publiczną zdominował temat jednego projektu  – dodaje Magdalena Błaszczyk. – To z pewnością trudna sytuacja dla pozostałych, którym również należy się uwaga ze względu na ich jakość i ilość pracy, włożoną w stworzenie swoich pomysłów. Mamy, więc nadzieję, że dodatkowe dni będą w pełni wykorzystane przez projektodawców na zainteresowanie innych ich projektami, a mieszkańców na zapoznanie się z nimi.

 „Kurs na Północ” przed decyzją Zespołu Odwoławczego.

Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, jako koordynator procesu konsultacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zmieniło pierwotną, pozytywną ocenę urzędu, w związku z tym projekt „Kurs na Północ – Wieża Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka „Wodna”, Szlak Widokowy” uzyskał status zweryfikowany negatywnie. Podobną decyzję podjął Zespół Opiniujący.

Decyzje mają związek z ofertą pracy, która pojawiła się w mediach społecznościowych o treści: „PRACA – ZBIERANIE PODPISÓW. Praca polega na zbieraniu podpisów na terenie Szczecina przy użyciu tabletów. Dziennie wymagane jest zbieranie głosów od 42 osób. Za głos od jednej osoby to 3 zł.

Głosy dotyczą zagospodarowania terenu wokół wieży Bismarcka, rewitalizacji Parku Tielebeinów, budowy stanicy Wodniackiej „Wodna”, stworzenie Północnego Szlaku Widokowego, stworzenie Polany Rodzinnej Księżniczki Dąbrówki.

Informacja o terminie najbliższego posiedzenia zespołu odwoławczego została opublikowana na stronie konsultuj.szczecin.pl, w zakładce „Konsultacje z mieszkańcami”/„Szczeciński Budżet Obywatelski”/”Zespół Opiniujący i Odwoławczy”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl