SBO 2020: mieszkańcy złożyli 199 projektów

W tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 199 projektów, czyli o 31 więcej niż w roku ubiegłym. Kolejnym etapem będzie weryfikacja wniosków, a głosowanie odbędzie się jesienią.  

Projekty w ramach SBO 2020 można było składać do piątku do godz. 15.30. W tym roku aż 165 wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. Wiadomo już, że jedna czwarta z nich dotyczy zadań o charakterze ogólnomiejskim, a reszta projektów lokalnych.

Teraz konieczne będzie sprawdzenie wniosków pod względem formalnym przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną zamieszczone na stronie internetowej SBO 2020, gdzie będą dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. To jednak nie oznacza końca weryfikacji, bo wnioski muszą zostać jeszcze zaopiniowane pod kątem możliwości ich realizacji.

Na listę do głosowania trafią tylko projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę i zostaną zatwierdzone przez Zespół Opiniujący. Głosowanie na najlepsze z nich jest zaplanowane na październik br.

W tym roku pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 12,72 mln złotych, z czego 3,816 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie (30%), a 8,904 mln zł na projekty lokalne (70%).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl