SBO 2018: wszystko, co trzeba wiedzieć o głosowaniu

Od 30 października do 12 listopada br. potrwa głosowanie na 114 projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Przypominamy, że w tym roku mieszkańcy złożyli 202 projekty, ale pozytywnie ocenionych zostało tylko 114 (9 zostało wycofanych przez autorów, a 79 odrzuconych przez komisję).

Urząd Miasta Szczecin w specjalnym komunikacie prasowym poinformował dziś o najważniejszych sprawach związanych z głosowaniem, które będzie trwało w dniach 30 października-12 listopada br.

Jak głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Szczecina, ale uwzględniono podział na karty do głosowania dla osób do 16. roku życia (są poszerzone o rubrykę zgody rodzica, opiekuna na udział w głosowaniu) oraz dla osób powyżej 16. roku życia.

Głosować można na stronie www.sbo.szczecin.eu

Aby dokonać weryfikacji, konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, telefonu komórkowego oraz imienia matki.

Uwaga! W elektronicznej karcie do głosowania, w rubryce „numer telefonu komórkowego”, tego samego numeru telefonu będzie można użyć maksymalnie pięć razy.

Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 1 na dowolny projekt dzielnicowy duży i 1 na dowolny projekt dzielnicowy mały.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość nieoddawania głosu. Jeśli więc zależy nam na przykład na oddaniu głosu na projekt ogólnomiejski, ale nie chcemy głosować na pozostałe, to wystarczy zaznaczyć przy projektach dzielnicowe duże/małe przycisk „brak głosu”.

Kolejność projektów na kartach do głosowania wygląda następująco:

  1. Projekty ogólnomiejskie
  2. Projekty dzielnicowe małe (Zachód, Prawobrzeże, Północ, Śródmieście)
  3. Projekty dzielnicowe duże (Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód)

Po zatwierdzeniu naszego wyboru, na podany numer telefonu zostanie przesłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w odpowiednim polu, by zakończyć głosowanie.

Gdzie głosować?

Głosować można w internecie na stronie www.sbo.szczecin.eu:

  • samodzielnie, również w siedzibach Rad Osiedli (w wyznaczonych godzinach zostaną udostępnione komputery dla mieszkańców)
  • z pomocą pracownika Urzędu Miasta – w wyznaczonych punktach: Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163) lub w BUDŻETObusie (trasa i harmonogram kursowania będzie dostępny na stronie www.sbo.szczecin.eu)

W wymienionych wyżej czterech punktach stacjonarnych będą udostępnione formularze papierowe, które po zakończeniu głosowania zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego przez osoby upoważnione.

Osoby mieszkające w Szczecinie, ale bez zameldowania

Osoby, które: nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie, nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta lub nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta – mogą głosować wyłącznie w punktach (Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163) lub w BUDŻETObusie. Weryfikacja uprawnienia do głosowania będzie przeprowadzana przez pracownika urzędu na podstawie dokumentu tożsamości.

Ważna informacja: jedna osoba może głosować tylko raz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl