Rozstrzygnięto przetarg na Kwartał 21 w samym centrum Szczecina

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że do przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Edmunda Bałuki 14 stanęły dwie firmy. Zdaniem komisji przetargowej lepszą ofertę przedstawiła firma Mak Dom Holding SA.

„Wybrana oferta w zakresie koncepcji projektowej czytelniej wyróżnia ogólnodostępne przestrzenie publiczne wraz z indywidualnie zaprojektowanym zagospodarowaniem, uwzględniającym elementy małej architektury. Wskazane trzy place, poprzez trafne ulokowanie w całości zabudowy oraz indywidualny charakter zagospodarowania, dodatkowo zaprojektowany plac zabaw, wpływają na atrakcyjność dla ogółu mieszkańców. Przyjęto maksymalne parametry parkingowe dla zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, dla zabudowy hotelowej przyjęto średni wskaźnik (druga oferta wskazuje minimalne parametry parkingowe)” – czytamy w uzasadnieniu komisji przetargowej.

Kwartał 21 rozstrzygnięcie przetargu
Fot. Materiały Mak Dom Holding SA

Kwartał 21 znajduje się w samym centrum Szczecina. To teren ograniczony ulicami Bałuki, Bogusława, Jagiellońską i Śląską. Od strony ul. Bałuki część zabudowy stanowi dawna Szkoła Podstawowa nr 54, czyli popularny „Maciuś”, który od kilku lat stoi pusty (budynki szkoły są przeznaczone do likwidacji). Miejska część Kwartału 21, której dotyczył przetarg, to prawie 6 tys. metrów kwadratowych z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną śródmiejską zabudowę usługową i usługowo-mieszkaniową z przewagą usług.

Koncepcja projektowa zwycięskiej firmy zakłada rozwiązanie w postaci dwóch budynków usługowo–mieszkalnych (4-5 kondygnacji), w tym 6142 m2 usług i 3163 m2 mieszkań (61 mieszkań), 128 miejsc postojowych w garażach podziemnych oraz 20 ogólnodostępnych na terenie inwestycji.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła 5 620 001,00 zł. Wśród dodatkowych warunków były m.in. zakończenie zabudowy w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy oraz podpisanie umowy przedwstępnej z TBS Prawobrzeże na kupno działek sąsiadujących z terenem należącym do miasta (mają stać się integralną częścią jednej inwestycji na tym terenie). Firma Mak Dom Holding SA złożyła ofertę opiewającą na 8,5 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl