Rewitalizacja Kwartału 36 – powstaje pierwszy miejski parkingowiec

Chwilowo jest to plac budowy. Jednak po rewitalizacji Kwartał 36 diametralnie się zmieni. W ramach tej inwestycji jest powstaną nowe mieszkania, żłobek, miejsca do rekreacji z mini amfiteatrem oraz z fontanną, ogród społeczny i plac zabaw. Rewitalizacja tego obszaru to również wybudowanie pierwszego miejskiego parkingowca. Inwestycję realizuje się ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niezwykła inwestycja w samym centrum miasta.

Rewitalizacja Kwartału 36 to trudny pod względem technicznym projekt. W dodatku, jest wykonywany w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Wykonano już prace przygotowawcze związane z inwestycją, między innymi: przeprowadzono inwentaryzację budynków w obszarze oddziaływania przebudowy, przepięto instalację ciepłowniczą w węzłach cieplnych i zainstalowano stację transformatorową razem z okablowaniem. Zrealizowano instalację drenażu, kanalizacji sanitarnej przy kamienicach od ulicy Małkowskiego. Został zakończony również montaż instalacji sanitarnych w środku oficyn, jak również w środku piwnic budynków frontowych od ulicy Małkowskiego 7, 8, 9.  Zamontowano zbiorniki retencyjne wody deszczowej od ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Zakończono budowę murków prowadzących na potrzeby wykonania ścian szczelinowych.

Harmonogram inwestycji

Inwestycja jest wykonywana w zgodzie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac budowlanych jest zachowany. Trwają prace ziemne polegające na wykonaniu garażu podziemnego. Wykonane zostały ścianki szczelinowe, wybrano ziemię od 12 do 16 metrów w głąb. Trwają roboty budowlane dotyczące niezbędnych sieci na potrzeby parkingowca i później postawionych budynków mieszkalnych.

Aktualne prace

Przez cały czas działa ciężki sprzęt: koparki i samochody wywożące urobek ziemny.

Obecnie w wykopie można zobaczyć obszerne elementy rozporowe. Na czas wybierania ziemi usztywniają ściany garażu w taki sposób, żeby się zawaliły się pod naporem gruntu. Będę zlikwidowane po zrealizowaniu płyty fundamentowej i stropów garażu.

Podczas inwestycji, będą występowały utrudnienia. Do zakończenia konstrukcji parkingu jest to nie do uniknięcia. Największe niedogodności powinny minąć w drugiej połowie 2022 roku.

Najważniejsze elementy inwestycji

Przebudowa obejmuje podwórze otoczone ulicami : Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi. Miejsca parkingowe zostaną wprowadzone do garażowca podziemnego. Będzie można całkowicie oddać wnętrze kwartału mieszkańcom, wprowadzić wiele nowych udogodnienie i stworzyć przestrzeń pełną zieleni, idealną do odpoczynku.

Dla mieszkańców i klientów lokali usługowych, wewnątrz kwartału zaprojektowano dwupoziomowy parking podziemny na 262 samochody.

Wewnątrz kwartału są zaplanowane również inne działania inwestycyjne. Polegać będą one między innymi na stworzeniu nowego budynku z 30 mieszkaniami. Będzie w nim winda, poruszająca się pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu będzie taras do spacerowania i ogród warzywny dla osób starszych.

Na parterze budynku ma być świetlica środowiskowa i żłobek dla około 30. dzieci. W środkowej części kwartału będzie główny plac publiczny. Wzdłuż niego, przez środek kwartału będzie biegła pergola. To zielone zadaszenie, przeznaczone do spotkań i rekreacji. Na placu będzie mini amfiteatr, fontanna z posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Zostanie wybudowany również ogród społeczny i plac zabaw dla dzieci. Planowane jest wiele nasadzeń ozdobnych drzew, krzewów, bylin oraz traw. Duży obszar będą zajmowały tereny zielone na dachach. W zakresie prac rewitalizacyjnych zaplanowano również elementy małej architektury i akcenty  rzeźbiarskie.

Inwestycję wykonuje Szczecińskie TBS. Wykonawcą jest szczecińska spółka Prime Construction. Projekt przebudowy przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina.

Koszty i finansowanie inwestycji

Koszt zadania to ok 67,4 mln zł. Termin zakończenia prac – I kwartał 2024 r.

Środki finansowe na przebudowę są ze środków własnych Szczecińskiego TBS, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalny.

Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS
Rewitalizacja Kwartału 36
Fot. Szczecińskie TBS

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl