Przetargi na budowę przystanków SKM w Szczecinie

W Szczecinie powstaną cztery nowe przystanki autobusowe. Ogłoszono przetargi na wykonanie infrastruktur nowych przystanków w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Są to przystanki Szczecin Niemierzyn (Arkońska), SKM Pomorzany, SKM Skolwin Północny (Artyleryjska), SKM Zdunowo.

Szczecin Niemierzyn (Arkońska)

skm
Fot. Wiadomości Szczecin

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Działania są realizowane w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Oferty firmy mogą składać do 6 sierpnia br.

Przedsięwzięcie obejmuje szereg zadań: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 353, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Dzięki temu uda się wykonać:

 • budowę chodników;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę zasilania elementów małej architektury;
 • budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej;
 • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

SKM Pomorzany

SKM Pomorzany
Fot. Wiadomości Szczecin

Kolejną inwestycją jest wykonanie przystanku Szczecin Pomorzany. Zadanie realizowane jest również w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 6 sierpnia br.

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Wykonawca podejmie się prac budowlanych, które obejmą w szczególności:

 • budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • budowę przyłącza wodociągowego;
 • gospodarkę drzewostanem;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego. 

SKM Skolwin Północny (Artyleryjska)

Skolwin Północny (Artyleryjska)
Fot. Wiadomości Szczecin

Przetarg na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska) także został ogłoszony. Zadanie realizowane jest w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 6 sierpnia br. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca.

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Zaplanowano szereg zadań, między innymi:

 • budowę chodników;
 • budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
 • budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego. 

SKM Zdunowo

zdunowo
Fot. Wiadomości Szczecin

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Zdunowo. Zadanie realizowane jest w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 6 sierpnia br.

W projekcie przewidziano: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Firma wykona działania, które obejmą w szczególności:

 • budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką;
 • budowę zatok parkingowych;
 • budowę chodników;
 • budowę ścieżki rowerowej;
 • budowę dojścia do peronów;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 240 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego. 

Nadzór nad realizacją wszystkich inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

Zamówienia będą spółfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl