Przebudowa w rejonie Energetyków zakończona [zdjęcia]

Skończyły się prace budowlane układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków. To następny z projektów dotyczący dostępności do szczecińskiego portu. Inwestycja została ukończona w ustalonym terminie.

Co wchodziło w skład inwestycji?

Inwestycja obejmowała przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Zostały zrobione nowe chodniki i infrastruktura dla rowerów.

W ciągu ulicy Energetyków w rejonie ulicy Celnej został utworzony nowy przystanek tramwajowo-autobusowy a także przejścia dla pieszych i rowerzystów, które ułatwią komunikację pieszą jak i rowerową, wzdłuż nadodrzańskiego szlaku z bulwarami.

Najważniejszą częścią projektu była budowa nowego ronda w ciągu ul. Energetyków z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię.

Wybudowano ponadto miejsca postojowe i dwa parkingi – jeden w sąsiedztwie Trasy Zamkowej, drugi w rejonie ulic Zbożowej i Władysława IV. Przebudowano sieci podziemne. Zainstalowano oświetlenie uliczne. Zrobiono nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów.

Koszt prac to ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą była Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przebudowa na Międzyodrzu

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza, to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, realizowanych aktualnie w Szczecinie. Projekt ma na celu polepszenie bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowana została ulica Górnośląska, ulica Gdańska z Estakadą Pomorską, ulice Energetyków, Władysława IV, Spichrzowa, Zbożowa, Celna, Świętego Floriana, Bulwar Śląski i Gdański, część ulicy Bytomskiej. Prace budowlane toczą się jeszcze w ramach przebudowy ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
przebudowa ulicy Energetyków
przebudowa ulicy Energetyków
fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin
przebudowa ulicy Energetyków
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl