14 nowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących prawie 170 ha miasta w rok!

W Szczecinie od kwietnia 2022 r. uchwalono 14 planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących prawie 170 hektarów powierzchni miasta.


Oznacza to, że Szczecin posiada ponad 60% powierzchni objętej planami miejscowymi. Według pani dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta ostatni rok był dla miasta przełomowy, a prace prowadzono nad kilkoma dużymi i ważnymi planami, m.in. dla Łasztowni, czy Starego Miasta.

Po wejściu w życie Studium, uchwalono 14 nowych planów, z czego 8 to nowe plany, a 6 to zmiany dotychczas obowiązujących dokumentów planistycznych. Obszar Międzyodrza – Wyspy Grodzkiej – Łasztowni wypełnia się nowymi realizacjami i zmieni swoje oblicze w sposób diametralny po zrealizowaniu Mostu Kłodnego i połączeń komunikacyjnych, w tym nowej trasy tramwaju przez Odrę.

Nowe plany, takie jak „Stare Dąbie”, „Pomorzany – szpital” czy „Stare Miasto – Świętego Ducha”, obejmują tereny o różnych strukturach zabudowy mieszkalnej, przedwojennej zabytkowej i powojennej zabudowy o różnych funkcjach, głównie wielorodzinnej.

Plan „Stare Miasto – Świętego Ducha” jest kolejnym planem dla Starego Miasta, ale pierwszym dla frontu wodnego szczecińskiej starówki. Wśród nowych planów, plan „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia” wskazuje tereny inwestycyjne, nowe tereny zieleni oraz precyzuje charakter zabudowy, która powstanie.

Część planów ma charakter regulacyjny, zachowujący charakter i parametry dominujące na danym obszarze, w tym zapewniający ochronę obiektów zabytkowych i cennych układów zabudowy willowej.

Plany, które oczekują wejście w życie. (powierzchnia 60,1 ha):

• POMORZANY – SZPITAL, nowy plan, powierzchnia 47,2 ha
• GOLĘCINO – ŚWIĘTOJAŃSKA, nowy plan, powierzchnia 10,8 ha
• STARE MIASTO – ŚWIĘTEGO DUCHA, nowy plan, powierzchnia 2,1 ha

Plany uchwalone po wejściu w życie Studium t.j. od maja 2022 (powierzchnia 106,4 ha):

• LUBCZYŃSKA 2, zmiana planu, powierzchnia 74 ha
• DĄBIE – LOTNISKO 4, zmiana planu, powierzchnia 13,7 ha
• MIĘDZYODRZE WYSPA GRODZKA – ŁASZTOWNIA 3, zmiana planu, powierzchnia 174,5 ha
• GOLĘCINO – GOCŁAW – STRZAŁOWSKA, zmiana planu, powierzchnia 2,3 ha
• CENTRUM – PODHALAŃSKA, nowy plan, powierzchnia 1,7 ha
• DĄBIE – TRASA NOWOPRZESTRZENNA 2, zmiana planu, powierzchnia 112,2 ha
• GUMIEŃCE – ŚW. KINGI, nowy plan, powierzchnia 30,3
• ŻELECHOWA – BANDURSKIEGO, GAIŃSKIEJ, zmiana planu, powierzchnia 11,9 ha
• POGODNO – WINCENTEGO POLA, nowy plan, powierzchnia 13 ha
• ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, nowy plan, powierzchnia 3,2 ha
• STARE DĄBIE, nowy plan, powierzchnia 58,2 ha.

Obecnie wszczętych jest 97 planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 39 jest w opracowaniu bieżącym.

Zobacz także:

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin gotowy

Chcesz w szybki i prosty sposób załatwić sprawy związane z gospodarką przestrzenną?

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl