Prestiżowy certyfikat „Uczelnia Liderów” dla Politechniki Morskiej w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie otrzymała prestiżowy certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość kształcenia, efektywną współpracę ze środowiskiem biznesu oraz wybitną widoczność absolwentów na rynku.

Podczas uroczystej gali w Warszawie Politechnice Morskiej w Szczecinie przyznano, aż dwa wyróżnienia. Pierwszym z nich był certyfikat przyznany w ramach 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznawany jest uczelniom kształcącym absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. Drugim było wyróżnienie specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Źródło: Politechnika Morska w Szczecinie

Komisja konkursowa doceniła wysoki poziom kształcenia kadr w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

W ogólnej ocenie Uczelnia została uznana jako placówka, która dotrzymuje tempa zmian zachodzących w procesie kształcenia, systemowo poszerzając swoją ofertę dydaktyczną, uzupełniając ją o specjalności i moduły odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu rynku. Politechnika Morska rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną o specjalności i przedmioty unikatowe, autorskie, świadczące o zdolnościach kreatywnych i potencjalne innowacyjnym. Przy tym proces kształcenia odbywa się na najwyższym poziomie odpowiadającym standardom nie tylko europejskim, ale i światowym.

Komisja konkursowa przyznając wyróżnienia doceniła w szczególności wysoki poziom kształcenia kadr w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Zwrócono także uwagę na kierunek geodezja i kartografia, który w przypadku specjalności hydrografia posiada unikatową akredytację BHMW (Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej). Ponadto program kształcenia na tym kierunku spełnia standardy kształcenia IHO (Międzynarodowej Organizacji Hydrografii) S5-A w zakresie hydrografów morskich kategorii A. Zwrócono również uwagę na informatyczne kierunki studiów, w szczególności na specjalność: programowanie systemów multimedialnych”. Doceniono również działalność Rady Rozwoju Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego transportu.

Kto może uzyskać certyfikat „Uczelnia Liderów”?

Prestiżowy certyfikat "Uczelnia Liderów" dla Politechniki Morskiej w Szczecinie
Źródło: Politechnika Morska w Szczecinie

Certyfikat otrzymują szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, w szczególności wydziały, instytuty, katedry, kolegia i zakłady, które:

  • kształcą u swoich studentów umiejętności liderskie i postawy pro-innowacyjne;
  • w sposób nowoczesny i autorski wspierają studentów i absolwentów w planowaniu ścieżek ich karier zawodowych;
  • promują przedsiębiorczość akademicką;
  • wspierają innowacje edukacyjne;
  • aktywnie współpracują z otoczeniem społecznym i gospodarczym;
  • promują społeczną odpowiedzialność uczelni.

Ponadto zapewniają edukację praktyczną ukierunkowaną na kreowanie postaw i umiejętności przydatnych w pełnieniu roli liderów zmiany społecznej, a także zapewniają edukację praktyczną ukierunkowaną na kształtowanie umiejętności przywódczych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl