Miasto przychyla się do rekomendacji KWP i nie udostępni terenu za filharmonią mieszkańcom

Miasto odpowiedziało na interpelację radnych Patryka Jaskulskiego i Przemysława Słowika w sprawie negatywnej opinii KWP odnośnie udostępnienia terenu za filharmonią mieszkańcom Szczecina.

W związku z planowanym udostępnieniem mieszkańcom i turystom działki znajdującej się na tyłach gmachu filharmonii, Miasto postanowiło zwrócić się o opinię do Komendy Wojewódzkiej Policji. Dlaczego? Otóż teren ów znajduje się w sąsiedztwie działki 3/15, która bezpośrednio graniczy z budynkiem i infrastrukturą KWP. Działki te nie są oddzielone od siebie ogrodzeniem, a zatem istnieje ryzyko dostępu osób postronnych do terenów Komendy.

Jednostka Policji w Szczecinie zarekomendowała montaż ogrodzenia o wysokości 3 metrów, by w ten sposób oddzielić te dwie strefy. Wynika to z ustaw, które determinują sposób zagospodarowania terenów przyległych. W interpelacji radnych padły też pytania:

  • Jak negatywna opinia Policji wpływa na plany miasta dotyczące sprzedaży działki przy Komendzie Wojewódzkiej? Czy oznacza to, że miasto nie może sprzedać terenu deweloperowi?
  • Czy miasto wystąpiło do Komendy Wojewódzkiej Policji z opinią w związku z wystawieniem sąsiedniej działki na sprzedaż?

Otóż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wniósł zastrzeżeń co do zamiaru zbycia działki 13/5 z przeznaczeniem terenu pod usługi czy mieszkalnictwo i tutaj opinia KWP nie była niezbędna.

W tym momencie Miasto bierze pod uwagę stanowisko KWP i ze względu na bezpieczeństwo na udostępni terenu za filharmonią mieszkańcom. Radny Patryk Jaskulski wobec odpowiedzi Magistratu nie pozostaje bierny i – jak oświadczył na swoim profilu na Facebooku – razem z Przemysławem Słowikiem zamierzają dalej walczyć o dostępność tego miejsca.

Zobacz także:

Jakie są plany wobec zielonego terenu przy Filharmonii?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl