Powraca postulat zielonych dachów i fasad w Szczecinie

8 kwietnia br., odbyło się spotkanie Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży. Wśród omawianych spraw powróciła kwestia wprowadzenia systemu ulg podatkowych dla właścicieli, którzy zainwestują w zieloną infrastrukturę swoich nieruchomości.

Przypominamy, to inicjatywa Tomasza Kuliszenki i Łukasza Listwonia, która spotkała się z aprobatą radnego Przemysława Słowika. W tej sprawie wystosował interpelację, kierując do Prezydenta Szczecina następujące pytania:

1. Czy przygotowywany jest projekt uchwały mający na celu wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości w przypadku tych nieruchomości, które zainwestują we wdrożenie zielonych fasad/dachów budynków?
2. Jeśli nie, to czy są jakiekolwiek przeciwwskazania żeby takie ulgi zastosować?
3. Czy wykonano analizy, jakie byłyby koszty dla budżetu miasta wynikające z wprowadzenia takich ulg w pierwszych 5 latach funkcjonowania?

Odpowiedź Miasta

Na interpelację odpowiedziała Dorota Pudło-Żylińska – Skarbnik Miasta. Z odpowiedzi wynika, że Urząd nie prowadzi prac nad projektem uchwały, która miałaby zwalniać od podatku od nieruchomości w przypadku zainwestowania w zielone fasady/dachy budynków. Jak argumentuje dalej Skarbnik Miasta:

Należy też wskazać, że podatnikami podatku (w budynkach wielolokalowych) rzadko przekracza 100 zł. W tym kontekście, nawet pięcioletnie zwolnienie z tytułu zazielenienia budynku, w naszej ocenie, nie zrekompensuje, ani tym bardziej nie zachęci do poniesienia znacznych nakładów na zakładanie ogrodów, zwłaszcza, że uchwały wprowadzające opisywane zwolnienie zakładają uzależnienie procentowej wielkości zwolnienia od powierzchni zajętej na instalację zielonych dachów i fasad w stosunku do całości tych powierzchni (brak takiego mechanizmu prowadzić będzie do nadużyć). Analizując możliwości takiego przedsięwzięcia w istniejących budynkach, konieczne byłoby sporządzenie ekspertyz budowlanych, czy istniejąca konstrukcja obiektu nadaje się do celu opisanego w ewentualnej uchwale (spełnienie wymogów technicznych itp.). Łącząc koszty takiej ekspertyzy oraz koszt zielonej instalacji otrzymujemy wydatki rzędu co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, poniesionych przez właścicieli budynku lub – najczęściej – z funduszu remontowego wspólnot, po podjęciu stosownych uchwał. W zestawieniu z wielkością ewentualnego zwolnienia od podatku, wyklucza właściwie efekt zachęty.

[fragment odpowiedzi na interpelację Przemysława Słowika]

Ponadto Skarbnik Miasta poinformowała o braku analizy kosztów funkcjonowania zwolnienia dla budżetu Miasta. Po czym – powołując się na przykład Wrocławia, w którym w 2017 roku z uchwały skorzystało 46 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 437 zł (9 zł 50 gr na podatnika rocznie wskazała, że (biorąc pod uwagę duże koszty pracy po stronie UM Szczecin oraz nikły efekt zachęty) podejmowanie prac nad projektem uchwały nie wydaje się zasadne.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ.

Postulat zielonych fasad/dachów powraca

Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży wystosowała wniosek do Prezydenta Szczecina, w którym pojawia się postulat przygotowania projektu uchwały, określającej możliwe ulgi i zachęty dla tworzenia ekologicznych dachów i ścian budynków. Inicjatywę Tomasza Kuliszenki i Łukasza Listwonia pozytywnie zaopiniowali między innymi Patryk Jaskulski i Przemysław Słowik. Czy ta rekomendacja wystarczy, by prace nad projektem uchwały rozpoczęły się? Będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy, że w Szczecinie powstał już ekologiczny przystanek, a także jeden z pierwszych zielonych dachów przy Przyjaciół Żołnierza na sklepie Aldi.

Źródło: Łukasz Kadłubowski/ Facebook

ZOBACZ TAKŻE:

W Szczecinie pojawił się pierwszy ekoprzystanek!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl