Jest już koncepcja parku przy ulicy Złotowskiej

Szczecinianie, a szczególnie mieszkańcy Warszewa, mogą się już zapoznać z koncepcją parku przy ulicy Złotowskiej (jeden ze zwycięskich projektów SBO).

Zanim jednak powstała koncepcja potrzebny był cały szereg czynności takich jak: inwentaryzacja dendrologiczna, badania geotechniczne obejmujące określenie składu i stanu warstw nasypowych czy badania gleby pod kątem składu granulometrycznego.

Zaplanowano, że niezagospodarowana dotąd przestrzeń zamieni się w Oazę Zieleni. Projekt przewiduje, między innymi:

 • maksymalne zachowanie istniejącego samosiewu drzew i krzewów
 • posadzenie minimum 200 drzew, uwzględniające gatunki stanowiące bazę pokarmowa dla owadów, ptaków i motyli
 • hotele dla owadów i domki dla motyli
 • ogród deszczowy zbierający wodę ze spływu powierzchniowego
 • przestrzeń cichego odpoczynku
 • tarasowy punkt widokowy
 • rezerwę terenu pod punkt gastronomiczny

Wśród 200 sztuk drzew przewidziano:

 • 23 sztuki lipy drobnolistnej
 • 3 sztuki wierzby
 • 27 sztuk śliwy wiśniowej
 • 21 sztuk wiśnii Prunus
 • 41 sztuk kasztanowca pospolitego
 • 34 sztuk wiązu ulmus
 • 12 klonu pospolitego
 • 39 sztuk olszy szarej
 • 7 sztuk daglezji
 • 6 sztuk sosny zwyczajnej
Źródło: Łukasz Kadłubowski / Facebook

Wszelkie aktualności na temat projektu można śledzić TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl