Podwójne narodziny trojaczków w szpitalu „Zdroje”

W szpitalu „Zdroje” trojaczki rodzą się średnio dwa razy w roku. Teraz dwa takie porody odbyły się w ciągu trzech tygodni. Pod koniec lutego na świat przyszły pierwsze trojaczki (Ignaś, Mikołaj i Jaś). Dwa tygodnie później w szpitalu ,,Zdroje” znowu usłyszano krzyk noworodków. 17 marca 2022 roku urodzili się Bruno, Szymon i Tymon. Pierwsze trojaczki już wyszły ze szpitala. Obecnie ostatni z drugiej trójki maluchów również pojechał do rodzinnego domu.

Pierwszy poród trojaczków

Pierwsze trojaczki urodziły się w szpitalu „Zdroje” 25 lutego 2022 roku. Pogorszający się stan zdrowia matki i płodów spowodował, że lekarze zdecydowali się na zakończenie ciąży. Dzieci urodziły się w 31.tygodniu. Pierwszy był Ignacy z masą urodzeniową 1.310 g, minutę później urodził się Mikołaj ważący 1.460 g. Ostatni na świat przyszedł mały Jaś, który ważył tylko1.140 g. Dzieci urodziły się w średnim stanie zdrowia. Potrzebne były natychmiastowe czynności resuscytacyjne. Zaraz po narodzinach zostały przeniesione na Oddział Intensywnej Terapii Noworodka.

Dr n.med. Jacek Patalan, lekarz kierujący Oddziałem Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii szpitala „Zdroje” w Szczecinie, stwierdza, że: W tym przypadku głównym powikłaniem było wcześniactwo – dzieci nie były zdolne do samodzielnego oddychania i wymagały wsparcia oddechowego. Na szczęście niezbyt długo, bo już po tygodniu odłączyliśmy je od respiratorów.

Sześć tygodni później z Oddziału Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii chłopcy razem z rodzicami pojechali do Kobylanki, aby poznać swoich dziadków.

Drugi poród trojaczków

24 lutego 2022 roku, dzień przed porodem pierwszych trojaczków, na Oddział Patologii Ciąży szpitala „Zdroje”, przyjechała inna kobieta spodziewająca się trójki dzieci. Mówi, że ten dzień zapamięta na zawsze. Stwierdza, że wojna na Ukrainie mogła spowodować, że zaczęła czuć się gorzej. Specjaliści przedłużyli ciążę do 33 tygodnia. Wtedy bezpieczne jest zakończenie ciąż wielopłodowych. Lekarze podali pacjentce sterydy przyspieszające dojrzewanie płuc u płodów. 17 marca 2022 roku na świat przyszli Bruno (2.020 g), Szymon (1.820 g) i Tymon (1.920 g).

Ostatni z trojaczków, czyli Tymon wyszedł już ze szpitala i spotkał się ze swoimi braćmi, który już od dwóch tygodni byli w domu.

Gratulacje i pomoc dla rodziców

Dyrektor szpitala „Zdroje” dr n.med. Łukasz Tyszler, pogratulował rodzicom trojaczków. Dostaną oni również pomoc z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Od 2018 r. prowadzi ono nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu dziecięcego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, stwierdza, że: To pierwsza organizacja z regionu z taką ofertą dla rodziców wieloraczków. Do tej pory ze sprzętu zakupionego dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego skorzystało 31 rodzin. W lutym i marcu pomoc otrzymały też ukraińskie mamy uciekające przed wojną.

Przyznany w ubiegłym miesiącu „mały grant” umożliwił kupienie wózków, łóżeczek, bujaczków.

Szpital „Zdroje” specjalizuje się w ciążach wielopłodowych

Dr n.med. Andrzej Niedzielski, lekarz kierujący Oddziałem Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży szpitala „Zdroje”: Nasza placówka ma trzeci, najwyższy stopień referencyjności. Mamy tu doświadczonych położników, doskonałą opiekę i monitoring ultrasonograficzny płodów, a także specjalizujący się w opiece nad skrajnymi wcześniakami  zespół neonatologów,  którego działania są dodatkowo wspierane najnowocześniejszym sprzętem do ratowania takich noworodków.

W 2022 roku w szpitalu „Zdroje” urodziło się 640 noworodków. Wśród nich było 15 par bliźniąt i dwa porody trojacze.

narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.
narodziny trojaczków
Fot. SPSZOZ „Zdroje”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl