Ogromne zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi w ofercie Non Stop

Nie słabnie zainteresowanie ofertą Non Stop. Do oferty oprócz lokali wykończonych „pod klucz” trafią również duże mieszkania do remontu.

Szczecin oferuje mieszkania w tej formule od maja 2018r. Są to lokale, które są w jego dyspozycji a stanowią własność Szczecińskiego TBS lub TBS Prawobrzeże. Mieszkania mają czynsz komunalny lub tbsowski. Dotąd wynajęto 173 mieszkań.

Do tej pory miasto oferowało mieszkania „pod klucz”, teraz do puli dołożono lokale wymagające remontu. Remont dokonuje przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac zostanie zawarta z nim umowa najmu wyremontowanego mieszkania z komunalnym czynszem tj. 10,66 zł /m2. Oferowane do remontu mieszkania mają powierzchnię od 70 m2 do około 100 m2.

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje o ofercie?

Informacje o oferowanych mieszkaniach, szacunkowych kosztach wymaganych prac oraz wykazy mieszkań znajdują się na stronie Zarządu Budynków Mieszkalnych i Lokali Komunalnych. Szczegółowe informacje można także uzyskać w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Jakie należy spełnić warunki by ubiegać się o wynajem mieszkania?

  • Należy złożyć kompletny wniosek z załącznikami.
  • O wynajem mieszkań do remontu mogą się starać osoby spełniające określone wymagania dochodowe.
  • Nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Szczecinie lub pobliskiej miejscowości.
  • O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożonego kompletnego wniosku w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.Numery telefonu do kontaktu: 91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 43 45 455.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl