Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Szczecinie będzie miała nowe boisko

Urząd Miasta Szczecin ogłosił przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43.

Projekt przewiduje budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) wraz z wyposażeniem. Wokół boiska zostaną rozstawione piłkochwyty. Zakres prac obejmie również modernizację oświetlenia, przebudowę murków oporowych i kanalizacji deszczowej, utwardzenie ścieżek oraz instalację elementów małej architektury.

Przyszły wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 130 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Zainteresowane firmy mogą nadsyłać oferty do 26 czerwca br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl