Od piątku dwa nowe PPN-y na Starym Mieście

08:49
dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone
Fot. UM Szczecin / Zdjęcie ilustracyjne

Przeorganizowanie obszaru dawnej Strefy Zamieszkania Stare Miasto na dwie Płatne Parkingi Niestrzeżone zmniejsza liczbę różnych stref płatnego parkowania w mieście i wprowadza przejrzyste wytyczne dotyczące opłat i sposobu pozostawiania pojazdów. Taki jest cel powstania dwóch  nowych PPN-ów.

1 września 2023 Strefę Zamieszkania Stare Miasto zastąpią dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone:

Płatny Parking Niestrzeżony Plac Orła Białego obejmie ulice Staromłyńską i Koński Kierat. Opłata za postój 2,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut

Źródło: UM Szczecin

Płatny Parking Niestrzeżony Dolny Taras obejmie ulice Wielka Odrzańska, Sienna, Rynek Sienny, Osiek, Rynek Nowy, Mała Odrzańska, Opłotki, Kurza Stopka, Targ Rybny, Środowa i Kłodna. Opłata za postój 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

Źródło: UM Szczecin

 

Opłaty na nowych PPN-ach obowiązują w godzinach od 8.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Mieszkańcy obszaru abonamentowania (patrz mapki) są uprawnieni do zakupu abonamentu PPN:

  • półrocznego za 180 zł
  • rocznego za 360 zł.

Abonament obowiązuje tylko na PPN, na który został wydany.

Zakupione na podstawie regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto Karty Stare Miasto od 1 września uprawniają wyłącznie do postoju na PPN Trasa Zamkowa. Zwrot opłaty za Kartę Stare Miasto może nastąpić przed upływem jej ważności na pisemny wniosek posiadacza Karty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu uprawnienia.

Opłaty dodatkowe (200 zł) będą naliczane za:
  • niewniesienie opłaty parkingowej zgodnie z regulaminem PPN
  • parkowanie poza miejscami wyznaczonymi
  • za dłuższy niż wyznaczony postój w miejscach dla dostaw.
Zarządcą PPN-ów jest spółka NiOL.
Obecnie w Szczecinie działają cztery Płatne Parkingi Niestrzeżone:

PPN Szymanowskiego (1zł za 15 minut)
PPN Ogińskiego (1zł za 15 minut)
PPN Trasa Zamkowa (50 gr za 15 minut)
PPN Czarnieckiego (50 gr za 15 minut)

Parkingi te są płatne w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Zobacz także:

Płatne parkowanie na ulicach Starego Miasta w Szczecinie

 

/Źródło: UM Szczecin/