„Przystań Kultura” – jedna instytucja zamiast dwóch na prawobrzeżu?

08:54
Fot. UM Szczecin

Większa liczba wydarzeń, własne projekty oraz większa skuteczność działań stanowią plan na rozwój kulturalny prawobrzeżnej części Szczecina. Aby to osiągnąć, planuje się połączenie dwóch niezależnych instytucji w jedną całość. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie oraz Dom Kultury Krzemień zmienią się w jeden  – Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura”.

Nowa jednostka ma zyskać większą energię oraz potencjał, nie tylko organizacyjnego i kadrowego, ale także w zakresie promocji i programów, w budowaniu relacji z partnerami i sponsorami. Dzięki połączeniu tych dwóch instytucji oferta programowa nowego ośrodka ma być bardziej różnorodna, atrakcyjna, a także przyciągać większą liczbę potencjalnych odbiorców.

Połączenie tych dwóch instytucji przyniesie korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, w szczególności z programów grantowych. Nowa, zintegrowana instytucja będzie także bardziej otwarta na lokalne inicjatywy i działania społeczne.

Nowa nazwa „Przystań Kultura” nawiązuje do żeglarskiego charakteru miasta, a także podkreśla usytuowanie jeziora Dąbie w granicach dzielnicy Prawobrzeże. To również hołd dla MOK-u, instytucji istniejącej od długiego czasu na osiedlu Dąbie.

Nowa instytucja zachowa siedziby przy ulicach Krzemiennej 10, Racławickiej 10 oraz Goleniowskiej 67. Obiekty te będą nadal posiadały swoje indywidualne nazwy, takie jak „Krzemień” i „Klub Delta”, które są dobrze znane mieszkańcom i użytkownikom ich oferty.

Uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura” zostanie poddana pod obrady Rady Miasta podczas najbliższej sesji, planowanej na 5 września bieżącego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl