Nowe elektryczne Solarisy w Szczecinie

10:35
elektryczne Solarisy
Fot. UM szczecin

W Szczecinie pojawiły się już dwa przegubowe autobusy elektryczne Solaris Urbino 18 Electric. Pojazdy przeszły odbiór i wkrótce wyruszą na ulice Szczecina. Nowe autobusy to pojazdy nr 99. i 100. marki Solaris we flocie SPAK.

Te nowe autobusy, wyprodukowane w 2024 roku, to najnowsze nabytki floty SPAK. Zasilane wyłącznie energią elektryczną, autobusy te są kolejnym krokiem w kierunku ekologicznego transportu publicznego.

Nowe pojazdy korzystają z systemu ogrzewania zasilanego energią elektryczną. Układ napędowy w Urbino 18 Electric obejmuje elektryczny silnik centralny, co stanowi jedyną zmianę w porównaniu do wcześniej dostarczonych modeli przegubowych. Autobusy są wyposażone w baterie dedykowane do szybkiego ładowania za pomocą pantografu, a także dostosowane do ładowarek typu plug-in.

W ramach tego zakupu autobusy otrzymały przedłużoną o 2 lata gwarancję całopojazdową (w porównaniu do standardowych wymagań przetargowych, co przekłada się na dodatkowe oszczędności eksploatacyjne). Całkowity koszt zakupu wyniósł 9 102 000 zł brutto, z czego 5 715 447,20 zł pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Dotychczasowe zakupy

Historia zakupów środowiskowych pojazdów w Szczecinie sięga roku 2013, gdy zakupiono demonstracyjny autobus hybrydowy Solaris Urbino 12 Hybrid. W kolejnych latach do miasta trafiły autobusy hybrydowe, a od 2021 roku także elektryczne. W 2022 roku zakupiono sześć kolejnych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak stacje ładowania o mocy 120 kW i pantografowe stacje w różnych częściach miasta, wspierają rozwój ekologicznego transportu publicznego.

Obecnie autobusy elektryczne w Szczecinie są zasilane wyłącznie energią pochodzącą z miejskiej spalarni odpadów – EcoGeneratora, co dodatkowo wspiera zrównoważony charakter transportu publicznego w mieście.

Co w przyszłości?

Gmina Miasto Szczecin aktualnie dąży do zakupu kolejnych 14 autobusów elektrycznych, z czego 10 przegubowych i 4 solowe, dedykowanych obsłudze linii przez SPA Klonowica. W ramach wniosku złożonego listopadzie 2023 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Krajowego Planu Odbudowy, Gmina uzyskała finansowanie w wysokości 57 946 200,00 zł na zakup nowych pojazdów. Całkowita wartość projektu wynosi 71 273 826,00 zł brutto, przy szacowanej wartości netto autobusów.

Gmina Miasto Szczecin posiada także możliwość odzyskania podatku VAT związanego z zakupem autobusów. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest także zakup kolejnych 4 przegubowych autobusów elektrycznych. W 2022 r. SPA Klonowica rozpoczęło przygotowania do zwiększenia zdolności ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni przy ul. Klonowica poprzez budowę nowej infrastruktury energetycznej.

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie rozwiązań opartych i technologie wodorowe. Jeśli technologia stanie się bardziej dostępna i ekonomiczna, Szczecin rozważy tę alternatywę. W lipcu 2023 r. autobus wodorowy marki NesoBus był testowany na niektórych liniach miejskich. Planowana jest również budowa pierwszej stacji tankowania wodoru w regionie, przy ul. Gryfińskiej, przez Grupę Polsat. Technologie wodorowe będą przedmiotem analiz eksperckich pod kątem możliwości ich wdrożenia w komunikacji miejskiej w najbliższej przyszłości.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl