Nabór wniosków na mieszkania socjalne 2023

14:34
mieszkania socjalne

We wtorek 14 lutego rozpoczyna się pierwszy w tym roku nabór wniosków na mieszkania socjalne. Nabór potrwa do 28 lutego br. Są to lokale o niskim czynszu, przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. W ostatnich dziewięciu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ponad pół tysiąca takich mieszkań.

Kto sie może ubiegać o mieszkanie socjalne?

O wynajęcie takiego mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3537,68 zł. Pozostałe progi dochodowe znajdują się na stronie ZBiLK.

Co to jest mieszkanie socjalne?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,45 zł za m2 czyli np w lokalu o pow. 35 m2 wyniesie on ok 50 zł miesięcznie plus media (prąd, woda, gaz itp).

Ocena wniosków

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie m.in.: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia i warunków w jakich się obecnie mieszka. Na podstawie punktacji ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczną listę osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

Jak składać wnioski?

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej ZBiLK. Można je pobrać również osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK tylko w terminie 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r. W przypadku złożenia wniosku bez obowiązkowych dokumentów, uznaje się go za niekompletny i pozostawia bez rozpoznania.

Aby uzyskać informację w tej sprawie, można dzwonić pod nr telefonów, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30:
Tel. 91 48 86 301
Tel. 91 48 86 333
Tel. 91 43 45 455

/Źródło: UM Szczecin/